Poznání, slabina, síla

16.02.2022 13:07

 

Poznání, po-znání, po-z-ná-ní

 

po – po směru následujícího

z – ven (předpona)

ná – nás, my

ní – snížení, zkracení, dolů

 

po vede z ven nás dolů (ohrožení, omezení)

 

Ze slabiny je síla, ze síly je slabina.

 

Slabina, s-lab-ina

 

s – spojení

lab – laba – bláto, bahno, bažina

in, ina, ino, iny – přivlastňovací koncovka

 

s spojení se s lab bahnem ina se stává vlastním

 

Síla, sí-la

 

sí – síto, hrubé se chytá, jemné prochází – podle hustoty síta

la – část

 

sí – hrubé zůstává v sítu - čeká na pochopení, pochopené bolesti a strachy se proměňují v jemnější, čistší i čisté a prochází - podle hustoty síta 

la – část

 

pročitek z prožitého posiluje la do míry prožitého

 

 

 

Bolavá zkušenost kouše a zůstává, je hrubá, oslabuje a čeká na prožití – pročití – projití sítem.

 

Přes hrubé vede cesta k jemnému.

 

Čím jemnější síto, tím větší síla.

 

Čím větší síla, tím možné větší poznání – přes sebe poznávám svět.

 

 

Ego = echo = parazit se chytá na hrubé, na bolavé v člověku. Ukazuje slabiny.

 

Jak s tím kdo naloží, je na každém.

 

Ze slabiny je síla, ze síly je slabina.