Práce s Vyšším Vědomím

02.08.2013 11:29

Od března, kdy jsem napsala článek „Temný kníže“ a tváří v tvář jsem se setkala s realitou Temných bytostí, mě to nutilo hledat cestičky, jak pomoci těm, kteří jsou napadeni. Obtěžování, strach, deprese, pocity úzkosti atd. – to jsou jen mírné projevy, daleko silnější jsou nutkavé pocity sobě nebo druhému ublížit. Vrcholem je, že nám tyto bytosti mohou vzít i život. Současná medicína klasifikuje většinou tyto lidi jako schizofreniky či jinak labilní jedince a tlumí je různě silnými antidepresivy a chemickými léky. Cesta ven z problému a k osvobození se z jejich vlivu vede však jinudy.

 

Od března hledám, jak na to. Zároveň pracuji intenzívně sama na sobě, aby nám (mému Světlu a mým Světelným bytostem) bylo dovoleno pomáhat. Ušly jsme za krátkou dobu obrovský kus a začaly jsme pomáhat lidem se osvobodit. Kolem nás se tvoří tým lidí, kteří pracují stejně a účinně.

 

Mé Světlo a mé Světelné bytosti jedno jsme. Vy a vaše Světelné bytosti jedno jste. Všichni ale splýváme ve Svědomí, v němž si uchováváme vlastní bytí a zároveň se naše bytí se všemi vědomostmi a zkušenostmi stává součástí Vesmíru.

Kdo zakusil, ví o čem píšu. Doprovází vás bytosti, které odpovídají vašemu stupni vývoje. To znamená, čím výše stoupáte po stupních Svargy, tím vyšší bytosti vás doprovází. Je to nejen proto, aby vám mohly podat odpovídající informace na vaše otázky, ale i proto, aby vás mohly chránit před bytostmi a energiemi Temné strany. A také pomáhat očišťovat. Je k tomu ale nutná jedna velmi důležitá věc. Všechno bude fungovat jen tehdy, pokud je oslovíte a požádáte o pomoc. Zní to jednoduše, ale je to trochu složitější. Na tabulce níže Vám ukážu, co se děje nyní, čím procházíme a kam je nutné, abychom došli, pokud se chceme natrvalo posunout do Světla. Nebezpečí na celé stezce vzestupu je v tom, že druhá strana se umí velmi dobře maskovat, umí vás oklamat, vloudit se do vaší přítomnosti, ošálit vás, dokonce vám i třeba zpočátku pomoci, aby napomohla klamu. Prostě a jednoduše, pokud ještě u vás je cítění na nižší úrovni, velmi jednoduše se napojíte na Temnou stranu v mylné představě napojení na vaše Světelné bytosti.

Cesta Svargy

Úplně slyším, jak vás napadá otázka, jak vím, že bytosti, na které se napojuji, jsou Světelné a ne Temné. Odpovím vám. Již z minulých životů mám v sobě „zdvižený prst“, který mě varoval vždy, když jsem chtěla ke svému duchovnímu růstu absolvovat nějaké semináře, školení nebo zasvěcení (mimochodem zasvěcení = za Světlem, takže vede opačně, než se chcete vydat). Pokud jsem ho nechtěla poslechnout, zaonačil to tak, že jsem tam stejně jet nemohla. Tak jsem si většinu Svargy v současném životě odšlapala v ústraní. Někdy krok dopředu a dva zpátky, jindy jeden zpět a dopředu tři. Asi to znáte všichni. Ohromný zlom nastal, když se ke mně dostaly Slovansko - Árijské Védy. Najednou vše začalo nabírat na obrátkách. Informace začaly do sebe zapadat, začalo se rozvíjet moje vnímání a cítění až vše došlo letos na jaře do bodu, kdy jsem se natvrdo setkala s realitou Temné strany. Jak pomoci? Oberegy jsou úžasné, ale na vysoké bytosti Temnoty jsou krátké. A to byl okamžik právě letos na jaře. Potřebovala jsem někomu pomoci, ale byla jsem na to krátká.

 

Stáhla jsem se tedy do ještě většího ústraní a pracovala na sobě, až mi bylo dovoleno spojit se s mými Velmi Vysokými Bytostmi Světla, které společně s mým Světlem v mém srdci mají sílu odehnat Temné bytosti, zrušit kletby a zaříkání, odhalit příčiny karmy a pomoci rozmotat karmické uzly. Pracujeme výhradně v souladu s Vesmírnými kony, ustoji a pravidly Světlého Vesmíru. Tudíž pomůžeme jen tam, kde je to možné, kde má již daný člověk „odpracováno“ a je pravděpodobnost, že pomoc využije ke svému postupu.

 

Nyní žijeme v době tzv. „prvního pálení“. Jarilo-Slunce mění spektrum svého záření a pálí vše temné, co na každém jedinci je. Proto mnoho lidí v této době sluníčko pálí doslova a do písmene i přes bohaté nánosy opalovacích krémů ( které jim víc škodí, než pomáhají ). Jarilo nyní vyzařuje bílé světlo. Jak dlouho bude tato první etapa trvat, zatím nevím. Po ní ale přijde další, která bude silnější a bude spalovat mnohem mohutněji.

 

Většina lidstva je stále ještě spící a dost možná spící i zůstanou. Část se ale probouzí a vydává se po stupních stezky Svargy. Temné straně jde o každou „dušičku“ chycenou do jejich spárů. Proto nyní, na úsvitu Dne Svaroga vyvíjejí velké úsilí, aby opět uspali ty, kteří se probouzí. Pokud je neuspí, tak se je snaží zastrašit. Pokud je nezastraší, tak se jim snaží ublížit – buď přímo nebo přes nastrčené prostředníky. Intenzita je o to silnější, o co se krátí jejich čas působení.

Naším úkolem je provést co největší počet osob přes toto velmi těžké období plné zkoušek, období trvající od probuzení (že realita je asi jiná, než jaká se nám veřejně vnucuje) až do plného uvědomění (zvládnutí vlastního ega a vyrovnání všech závazků z minulých životů). Potom mohou tito jedinci obřadně překročit nejnižší hranici ke Světlu.

Je to složité nebo jednoduché?

Posuďte sami. Vládnou nám pouze dvě emoce. Láska a strach. Strach a láska. Láska je emocí světlé strany a s ní je spojené štěstí, radost, pohoda, klid, soulad, laskavost, hojnost, přijímání i obdarovávání. Strach se váže na temnou stranu a je spojen s úzkostí, depresí, stresem, křivdou, ublížeností, vázaností a závislostí všeho druhu atd. Jsou to jen dvě emoce. Ta, která v nás převládá, nás táhne na tu stranu, ke které se váže.

Vykročit ke Světlu znamená přestat se bát, vzít zodpovědnost za svůj život do svých rukou a začít prožívat lásku ve všech jejích podobách.

Je to jednoduché nebo složité?

Každý se odpovíte jistě sám.

Převzít zodpovědnost znamená přijmout sílu ke změnám a moc ty změny uskutečnit.

Zpočátku stezička sotva viditelná, postupně se rozšiřuje a rozšiřuje. Ukazuje vám nové a nové možnosti, nové a nové příležitosti. Láska je nejsilnější zbraní k vyhnání Temnoty z našich životů a bytí. Když naše světýlko Lásky teprve začíná svítit, je to jako malá žárovička ve tmě. K té žárovičce se slétá noční hmyz, ale ona ho svým světlem jenom láká, neublíží, ještě nepálí. Jak svítí více a více, láká hmyzu také více, ale stále nepálí. Kdyby se žárovka proměnila v plamen, Světlo bude stále lákat hmyz, jeho žár ho ale buď spálí nebo odradí se přiblížit. A co teprve když se plamen promění ve vatru. Ta svítí do širokého okolí a všechen hmyz se drží v úctyhodné vzdálenosti. Stejně tak je to s Láskou v našich srdcích. Pokud začínáme svítit, lákáme Temné bytosti, ale naše Světélko jim neublíží. Spíš zpočátku jen provokuje a oni se je snaží zhasnout a vrátit zpět do šedi a temna. Ti kdo vydrží a přes všechnu snahu „Temňáků“ svítí víc a víc, většinou potřebují v tomto období podporu a někdy i ochranu a pomoc do té doby, než se jejich Světlo přemění v plamen, který pálí, který svou Láskou prosvěcuje Temnotu a chrání nejen sám sebe, ale všechny světlé bytosti v jeho blízkosti.

Jednoduché nebo složité?

Na první pohled zcela jednoduché, na realizaci hodně náročné. A to nemluvím o pokoře. Když člověk začne plát, zjistí, že má i moc. Moc měnit programy kolem sebe. Moc pomáhat nebo využívat. Moc hodně bytostí neuneslo. Zneužitá síla moci je vrátila hodně, hodně nazpět. V tomto okamžiku nastupuje síla charakteru, vliv prožitých zkušeností mnoha životů, ego.

Už není čas na „pokus a omyl“. Doba oddělování „zrna od plev začala“. Začala 17. července letošního roku. K tomuto datu nám bylo posláno toto poselství: „Země uvolní myšlení, které jako tvořivá síla má zpětný vliv na vývoj Země. Myšlení se navenek projevuje slovem, skrz které přijímáme poznání a vědění. Poznání skrz slovo je dokončené a úplné. Díky tomu, že je úplné, nám umožňuje poznat dávné kultury, jejichž bytí je završené. Kritika současného podněcuje ke změně a vede nás zpět ke kořenům (dávným kulturám). Návratem k našim kořenům a přijetím procesu učení dokážeme oddělit ,zrno od plev´.“

 

Další posun by měl nastat 17.září. Uvidíme, jaké poselství nám k tomuto datu naši Předkové – Bytosti Světla předají.