Síla a moc osobnosti

07.06.2012 09:54

Již delší dobu pozoruji různé názory lidí, pozoruji jak jsou ovlivnitelní či nikoli, jak jsou zaslepení nebo naopak vidoucí, jak jsou ustrašení nebo nebojácní.

 

Mandala - zrození sílyTlak na nás všechny se stupňuje. Nejvíc na lidi, kteří teprve nyní začínají chápat, co se právě děje. Informací je mnoho a protichůdných. Čemu věřit? Ten říká to a ten zas ono. Vynořuje se spousta „vůdců“, přesně, jak bylo předpovězeno. Hodně jich svádí na scestí a využívají dychtivosti probouzejících se duší po vědění a informacích. Tito lidé jsou velmi snadno manipulovatelní. Ti moudří doporučují: „Nechte informaci projít srdcem, jste-li s ní v souladu, je v pořádku, nejste-li, nepřijímejte ji.“ Co to ale je, nechat si informaci projít srdcem? A proč? Ve středu našeho bytí sídlí náš Duch, naše Božská Jiskra, naše nesmrtelné Božské Vědomí. Toto nesmrtelné Vědomí mají jen lidé, kteří pochází od Bohů, jenž stvořil sám Zdroj – RA – M – CHA. Mohou se tudíž přes svá srdce – svého Ducha – Vědomí - znovu napojit na Svědomí – Společné Světlé Vědomí (lidí, Bohů, Země-Midgard a Vesmíru). Lidé, kteří Ducha  nemají, se snaží manipulovat lidmi, kteří Ducha mají. Důsledkem je, že lidé sice mají Ducha - Vědomí, ale neví o tom, jsou spící. Bezduší lidé se velmi snaží, aby spící spali tvrdě a ani se nesnažili své Vědomí objevit a probudit, ba ani chtít objevit. Jsou velmi záludní v prostředcích, jimiž udržují spící ve spánku.Tají a překrucují zásadní informace, schovávají se za rozvoj (což je vlastně rozjednocení) a vědu (ale ta je už někdy zrazuje a dokazuje, jak svět a vesmír fungují doopravdy), rozdělují rodiny, rody i národy.

Moc dobře ví, že v jednotě je síla, proto rozdělují, co se dá, a rozvíjí ve spících lidech nejistotu, nepohodu, únavu, bezútěšnost a bezmocnost prostřednictvím vlád a jejich zákonů, prostřednictvím diktátu moci a peněz, prostřednictvím policejní a vojenské diktatury, prostřednictvím a udržováním strachu. Globalizace není sjednocení, je to jen nastolení jednotné kontroly nad všemi a nad vším.

Je to Orwellův „Velký Bratr Tě sleduje“.

Sami se bojí jediného, a to probouzejících se a probuzených lidí. Nad těmi postupně ztrácí moc.

 

Mám pro vás několik přirovnání.

První je pohádkové a týká se síly Světla a Čistoty. V pohádkách je nejen pro děti ukrytá moudrost. Všechny pohádky O hloupém Honzovi nebo Nebojsovi nám ukazují, jak

nad čistým člověkem ztrácí peklo moc.

Honza nemá proč se bát, nic špatného nikdy neudělal, má jen čisté myšlenky, bezelstné až jednoduché, pomáhá ostatním a prožívá spokojenost a radost, byť vlastní jen uzlík s buchtami od mámy. A právě v té čistotě je síla, čistota znamená probuzení, pochopení a svobodu.

V pohádkách bývá Honza osamocen, jen ukazuje ostatním cestu.

Dnes je už „Honzů“ a „Nebojsů“ víc, jeden by nestačil k uzdravení planety.

Je ale potřeba odhodit zbytky strachů a spojovat své síly a tím posilovat společné vědomí. Začít se opět sjednocovat.

Jiný příklad vychází přímo z Přírody, v níž vývoj postupuje od nejnižších forem až po vyspělé vědoucí bytosti a týká se fungování společného Svědomí. Není účelem zde rozebírat jednotlivé formy života, dám dva příklady za všechny – první mravenci. Jsou jich v mraveništi tisíce, přesto každý přesně ví, kde a co má dělat, kam má běžet, co má přinést, odnést, opatrovat. Každý jedinec to ví, pokud královna žije, a to i mimo mraveniště. Jakmile zemře, nastává chaos. Mravenci jsou napojeni na společné vědomí, z něhož čerpají informace a v němž je „serverem“ právě matka rodu. Ještě si vůbec neuvědomují sami sebe, proto nejsou schopni samostatně žít.

Mraveniště

Vyšší zvířata si už uvědomují vlastní já. Mají rovněž společné vědomí, z něhož se část při narození mláděte oddělí a vstoupí do něj, jedinec si sice uvědomuje sám sebe, ale po smrti jeho vědomí opět splývá se společným vědomím, aby se oddělilo až při dalším narození.

 

Člověk prochází zkušeností oddělenosti – vzniká u něj ego – jáství, Duch – Vědomí - je uzamčen na nejbezpečnějším místě – v srdeční oblasti. Člověk zapomíná, kým kdysi býval, zapomíná na svou moc a slávu a upadá do stavu nevědomí - spánku. Jeho úkolem je po načerpání mnoha zkušeností opět nalézt klíč k odemčení cesty k Vědomí – Duchu. Jakmile jej po dlouhém hledání kolem sebe nalezne v sobě, splyne s jednotou.

Celá ta námaha hledání je proto, aby si jedinec i po splynutí s jednotou stále uvědomoval sám sebe, ne již jako oddělenou bytost, ale jako její součást a tvůrce jednoty a harmonie.   

 

Na národní úrovni je to oddělování jednotlivých národů, aby díky samostatnému fungování opět dospěli ke společné jednotě. Nikoliv na základě globalizace a nadvlády v rámci celku, ale na základě poznání společných sjednocujících kořenů. Splynutím v jeden rovnoprávný celek poznají sounáležitost i přes to, že si udrží vlastní svébytnost. V takovém vztahu již nemá místo rivalita, nadvláda a destrukce.

Je to návrat k původnímu zřízení – državě.

 

K národní svobodě a sjednocení je ještě dlouhá cesta. Začíná ale u pochopení a probuzení jednotlivce – osoby.

Co to je osoba? Podle staroslovanského základu znamená:

O = определить = přidělit, určit, (osídlit – přenesený význam)

Sob = соб = vlastní forma, do níž je uzavřené vědomí - Duch (bublina – obrazně)

Osob-a = osídlená bublina

Osoba je souhrn všech těl – fyzického i jemněhmotných – a Vědomí = Ducha.

Osoba - význam slova

Čím více lidí propojí svoje Vědomí se Svědomím a odpojí se na úrovni Vědomí od současného systému, tím události, které čekají Zem-Midgard, Matičku Gaiu, budou méně bolestné.

Opět přirovnám. Máme počítač, který je připojený na zastaralý server, jehož data počítač poškozují. (současný stav napojení na systém) Bude nám dlouho trvat, než zjistíme, že je něco špatně (stav spánku). Jakmile nám to dojde, budeme hledat, kde je chyba. Když chybu nalezneme, budeme hledat řešení – nový server (stav postupného probouzení). Jakmile ho nalezneme, budeme se snažit napojit na něj náš počítač (napojení se na Svědomí). Až se nám to podaří, máme vyhráno, protože nastává oprava počítače a nastavení jeho správného fungování (probudili jsme se a postupně zjišťujeme, kdo jsme, odkud jsme, proč tu jsme, kam směřujeme atd.)

Máme vyhráno.

 

Přeju všem, aby jejich osobní počítače čerpaly data jen z těch správných serverů.