Síla slova

26.11.2019 11:03

17.07.2015 22:55 - poprvé zveřejněno

Je mnoho těch, kteří zamítají sílu slova vyřčeného i myšleného. Vždyť je to jenom slovo. Voda teče, slova plynou.

Jako se dnes ukazuje ohromná síla vody a jejích schopností, rovněž vychází najevo, jak velkou moc mají slova. Spojením síly slova a vody se může naše tělo uzdravit stejně tak, jako zdravé onemocnět. Ještě v blízké minulosti se o tom mlčelo nebo mluvilo jako o smyšlence a výmyslu bez důkazů, neboť dnešní věda potřebuje na všechno hmatatelný důkaz. Ale báby kořenářky, zaříkávačky, vědmy, věděly své. A jejich pomoc fungovala.

 

Dnes se pomalu a postupně vynořují důkazy, které vysvětlují proč. Proč a jak nejlépe lze předat vodě informaci. Jak ovlivňuje „slovo a myšlenka“ zdraví a celý život člověka,

 

Prof. M.D. PhD. Nossrat Peseschkian , původem z Íránu, ale od r. 1954 žijící v Německu, psychiatr, specialista neurologie, psychoterapeut, jako jeden z prvních  současných vědců dokázal na mnoha svých pacientech, jakou sílu má slovo. Dokázal a jako první našel a naučil se likvidovat

slova programující nemoc těla.

Dokázal, že tato slova jsou ve slovníku všech lidí a nazval je

organickou řečí.

Jsou to slova s rozrušující energií mající přímý vliv na fyzické orgány člověka. Prokázal, že určitá sousloví opakovaně používaná jsou spojená s určitým typem fyzického onemocnění.

 

Víte, že …

… když budete říkat → stane se

bolí mě „z něčeho“ srdce, beru si to k srdci → infarkt myokardu, nemoci srdce

lámat si hlavu, padá „to“ na mou hlavu, riskovat pro „něco“ hlavu → migrény, bolesti hlavy

pro oči nevidím, jsem slepá(ý) jako patrona → slábnutí zraku

chromý na obě nohy (ruce), to nemůžeš ustát → dna, chronické křeče, úrazy

omrzel mě život, jsem umořená životem → rakovina

jsem smrtelně unavený, mám málo sil → urologické nemoci

Tak bychom ve výčtu mohli pokračovat a byl by hodně dlouhý.

 

Stejně tak, jako jsou slova poškozující naše tělo, jsou i slova, která jej hojí, uzdravují - lépe zcelují.

Právě těch v posledních desetiletích a letech ubývá. Slova s pozitivním nábojem jsou zaměňována za slova s rozrušující energií. Je třeba pochopit směr současné degradace jazyka a nastolit směr nový, ucelující.

 

Závěr studie Prof. Peseschkiana je jednoznačný. Organická řeč je samostatný psychický program, u něhož je plně opodstatněná mise – podržet to, co je vytvořeno – v tomto případě nemoc. Pokud se slovník očistí od těchto slov, nemoc odejde. Mezi škodlivými slovy se vyskytují slova silnější i slabší a dokonce i slova, která zabíjí. Je proto opodstatněné a velmi důležité, dbát na čistou správnou řeč.

To věděli naši Předkové, a proto o řeč velmi pečovali. Dokonce byla slova, která bylo zakázáno nejen pronášet nahlas, ale i na ně jenom myslet. Znali jejich Sílu a podle toho je i používali.

 

Je řada vědců, kteří prokázali, že jsme ve své pravé podstatě Světelné bytosti. Což je velmi důležitý objev (nebo spíše potvrzení dávno známého), protože světlo je komunikačním kanálem. Např. Dr. Popp z Univerzity v Malburgu v Německu, ruský vědec Petr Garjajev, kteří se zabývali přenosem přenosem DNK pouze ultrafialovým světlem. Prokázali, že Světlo je komunikační prostředek mezi organismy. Což vysvětluje např. telepatii – přenos myšlenek – slova.

 

Slovo je velká Síla, která dokáže působit až na genetické úrovni a měnit genetickou informaci.

 

Prof. Dr. Medicínských nauk Nikolaj Kosenkov spolu spolu se Stanislavem Zeninem, Dr. Biologických nauk prokázal, že a jak funguje zaříkávání „babek kořenářek“. Tyto ženy slovem předávaly vodě informaci, která hojila různé neduhy. Šuškaly vodě, právě tento šepot nejlépe předal zprávu. Je to spojení Síly slova a vody jako nositele informací. Také sůl velmi dobře uchovává informaci, proto slaná voda je velmi vhodná k jejich přenosu. Vypitím této zaříkané vody se potřebná informace dostala do těla nemocného a začala v něm působit. Ve většině případů docházelo ke  zlepšení nebo úplnému vymizení potíží. Tělo je zhruba ze 75% tvořeno vodou, jak jsem již psala v minulém článku, a informace přenesená vodu je účinná.

 

Je i mnoho dalších vědeckých kapacit, které objevují našim Předkům známé, ale námi zapomenuté informace. A je to dobře. Díky jejich „znovuobjevům“ začínají mnozí rozumět odkazu minulosti pro současnost. Civilizace visí na vlásku, je třeba obnovit kulturu. Bez svázání nitě přetržené rodové paměti to půjde jen těžko. Právě SLOVO nám může být velkým pomocníkem. Snažíme se přispět k jeho porozumění pořádáním seminářů. Rádi přivítáme i Vás v první jazykové škole u nás, Jazykové škole Ovečka, která pořádá semináře Staroslovanské Bukvici. Jazyka našich Předků, který nám pomůže pochopit smysl současných slov tak, abychom vyloučili slova a sousloví, která nám škodí, a vyměnili je za slova pro nás povzbudí. Abychom se naučili používat náš jazyk v jeho prapůvodní Síle a Čistotě, a tím zcelili nejen sebe, ale přispěli i k postupné očistě společnosti.

 

Je třeba začít sám u sebe a Světlo a Moudrost šířit dál.

 

NECHŤ NÁS CHRÁNÍ SLOVO.

 

 

Zdroj: https://www.peseschkian-stiftung.de/

https://www.auria.sk/blog/svetelne-luce-vychadzajuce-z-dnk

            https://www.suenee.cz/dna-je-schopno-absorbovat-a-vysilat-svetlo/

            https://www.suenee.cz/rusko-vedci-prinasi-vysvetleni-nadprirozenych-schopnosti-cloveka/

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/CoHovoriDNAoGenetickychKorenochSlovenskejPo