Starověké indiánské přísloví

13.01.2015 23:18

Zacházejte se Zemí dobře.

Země vám nebyla dána vašimi rodiči.

Země vám byla půjčena vašimi dětmi.

Nedědíme Zemi od našich předků, půjčujeme si ji od svých dětí.