Štvanice

25.03.2022 18:11

 

Co vše slovo obsahuje – jako příklad rozboru pro jakékoli slovo:

 

št – štít, ale též šat-lava, nebo štípa = rozštípnutý špalek, dříve ščópa – to znamená rozdělený; což člověk v šatlavě či pod štítem je, je rozdělený, oddělený od svých, od sebe

van – Vánové (naši předci)

ice – přivlastňující koncovka

 

= štít klenoucí se nad přivlastněným prostorem, nad Vány, kteří prostor obývali a jsou pod štítem uvězněni, štváni a hnáni – přivlastněni silou je štvoucí

 

 

št + vložené „a“ = šat – šat stejný = uni – opět paralela slova šatlava (šat – št + l – lidé + ava - voda)

va – voda

ni – nikajá – směr dolů nebo dovnitř

ce – cílem na zemi

 

= univerzální voda (program), který stahuje – vtahuje (ničí) a je cílem

 

Přivlastňující koncovka nám říká, komu prostor patří (Bohnice, Lednice …)

Štvan-ice – prostor je určen ke štvaní, patří buď Štvanovi, nebo těm, kteří v něm pořádají hony, hry – štvanice.

 

Štvát, znamená honit tak dlouho, dokud štvanému stačí síly, po té se vzdává – odevzdává sílu štváčům. Což je cílem a účelem štvanice. Je to hra na kdo z koho, při níž se štváči baví a štvaní většinou produkují stresový hormon do stádia uštvání.