Štvanice

06.04.2022 22:20

Štvanice

 

Musím, smím, mohu, chci.

 

Musím, smím, mohu, chci.

 

Musím – otrok, rab, jenž dělá jen to, co musí. Musí do práce, musí nakoupit, musí se starat o druhé, musí, musí, musí … kde je on?

 

Smím – otroku, rabu je dovoleno – jet na dovolenou, věnovat se koníčkům, pečovat o druhé, … smí, sláva, smí … ni musí, ale smí !

 

Mohu – otrok, rab si dovoluje, dovoluje sám sobě – jet na dovolenou, věnovat se koníčkům … otrok, rab počal vnímat sám sebe, vedle musím a smím zaujímá místo mohu, dovoluji sám sobě (to či ono).

 

Chci - v této řadě poslední modální české sloveso. Modální od modulovat – modelovat.

Chci !

Jáá chcii !!

 

Nastupuje touha mít.

Mít hmotné.

touha – ouha – toužení – soužení

 

Touha – nutkání, nutkavá žízeň brát, brát si i na úkor, na úkor druhých, brát, stávat se závislým, lpět. Lpění znamená závislost. Záviset – viset. Viset na předmětu touhy. Viset na předmětu touhy bez ochoty vzdáte se jí, znamená uzavřít smlouvu s ďáblem.

 

Naopak umění vzdát se hmotných a nejen hmotných statků, vede k přání.

Přání jako slabší forma touhy.

Přání – častokrát pro druhé a za jiné bez jejich vědomí. Forma páchání dobra je zlem.

Přát si je v čisté podobě možné jen pro sebe a za sebe.

Přání – pro sebe, dílo mého světa. Mohu se vzdát hotového a dělat další.

 

Představa předchází stavění – zhmotnění díla.

Schopnost budování = plnění přání, představa staví, osvobozuje, neb člověk je schopen se vzdát vybudovaného, protože ví, že je schopen vybudovat opět.

Přestává lpět.

Stává se volným.

Má své vize, jež přestaly být omezovány televizí (= přenos cizích vizí).

 

Má své vize, jež představují volnost.

Volnost znamená umění žít v blahobytu, ale bez závislosti na něm. Umění vzdát se ho a vybudovat další. Věřit si. Žít. Čím více člověků zvládne umění vzdát se a budovat, tím bohatší a spokojenější bude svět.

Žít v chudobě znamená žít v pustině.

Žít v bohatství a zároveň ve strachu o ně, tudíž v závislosti na něm, je pokračováním štvanice.

 

Umění žití ve hmotě se odráží ve schopnosti budování hmotných statků bez lpění, visení na nich.

 

Tím se štvanice mění. Lovený se stává lovcem. Lovec se vzdává moci lovit. Lovec místo lovu buduje. Stává se budovatelem svého světa. Vědomým budovatelem svého světa.

 

Štvanice končí.

Počíná wi = život.