Svastiky 2. část

24.02.2014 22:27

Звезда Лады-Богородицы, Hvězda Lady Bohorodičky, Svastika

Звезда Лады-Богородицы

Je to Symbol i Počátek Moudrosti, kterou nahromadily předchozí generace. Díky uvědomění si moci svého Rodu Hvězda Rusi dá člověku důvěru a odvahu. Hvězda Lady může být univerzálním oberegem pro obydlí. Celkově symbolizuje Matku – Matku Ladu Boborodičku, dávající život mnohým slovanským Bohům, Matku – Zem  (Matku Sirou Zem) i Matku Nebes (Matka Sva). Je to složitý, hluboký a celistvý obraz, který pochopit bez studia původní slovanské kultury je jednoduše nemožné. Použití jako běžný domácí ornament, který v oberegové symbolice představuje celistvou ochranu člověka před negativní (temnou) energií. (překlad z: radogost.ru)

Знич, Znič, Svastika

Знич

. Symbolizuje Ohnivého Nebeského Boha ochraňujícího Svatý neuhasitelný Živý Oheň, který je vážený ve všech Rodech Pravoslavných Starověrců – Inglingů jako Věčný neuhasitelný Počátek Života

 

 

Инглия, Inglia, Svastika

Инглия

Symbolizuje Prvotní Život rodící Božský Oheň Tvoření, z kterého se zjevil celý Vesmír i náš systém Jarily – Slunce. V běžné ochraně znamená Inglia symbol Počáteční Božské Čistoty chránící Svět před silami Temna.

 

 

Исток, Istok = Počátek, SvastikaИсток

Symbolizuje Počáteční Pravlast lidské Duše. Nebeské Čertogi Bohyně Dživy, kde se objevily na Boží Svět nehmotné lidské Duše.

Po vytvoření Zlaté Cesty Duchovního vývoje přichází Duše na Zemi.

 

 

Колард, Kolard, Svastika

Колард

Symbol Ohnivého Obnovení a Proměny. Tento symbole používali mladí lidé, kteří vstoupili do rodinného svazku a čekali početí zdravého potomstva. Na svatbu nevěstě darovali ozdoby se symbolem Kolard i Solard.

 

 

Коловрат, Kolovrat, Svastika

Коловрат

Symbol vycházejícího Jarily – Slunce, symbol věčného vítězství Světla nad tmou a Věčného Života nad smrtí. Barva Kolovratu má také důležitou úlohu: Ohňová (červená) symbolizuje Obrodu Nebes – obnovení, černá – změnu, opravu.

 

 

Колохорт, Kolochort, Svastika

Колохорт

Symbolizuje dvojí systém vnímání světa: trvalé vzájemné bytí Světla a tmy, Života a smrti, Dobra a zla, Pravdy a křivdy, Moudrosti a hlouposti. Tento symbol používali, když žádali Boha Ra.

 

 

Колядник, Koladnik, Svastika

Колядник

Symbol Boha Kolady, který uskutečňuje na zemi Obnovu a přeměnu k lepšímu, je to symbol vítězství Světla nad Tmou a Světlého dne nad nocí. Kromě toho, dává mužům sílu k tvůrčí práci i v bitvě s lítým nepřítelem.

 

 

Крест Лады-Богородицы - Ладинец, Ladinec, Svastika

Крест Лады-Богородицы - Ладинец

Symbol Lásky, Harmonie a Štěstí v rodině, lidově jej nazývali Ladinec. Jako základní obereg ho nosily dívky, aby měly ochranu před uhranutím.Aby síla moci Ladince byla trvalá, vepisovali ho do Velikého Kola.

 

 

Маричка, Marička, Svastika

Маричка

Nebeský symbol sestupujícího Božského Světla na Midgard – Zem, to je Boží Jiskry. Toto Světlo lidé z Rodů Veliké Rasy přijímají ve dne od Jarily – Slunce a v noci od Hvězd. Jindy Maričkou nazývají „padající Hvězdu“.

 

 

Молвинец, Molviněc

Молвинец

Oberegový symbol chránící každého člověka z Rodů Velké Rasy: od zlého, nedobrého slova, od uhranutí i Rodového prokletí, od pomluvy a nařčení, od urážky i trápení. Předpokládá se, že Molvinec – to je veliký Dar Boha Roda.

 

 

Навьник, Navnik, SvastikaНавьник

Symbolizuje Duchovní Pouť člověka z Rodů Velké Rasy po smrti na Midgard – Zemi. Čtyři Duchovní Poutě jsou vytvořeny pro každého představitele čtyř Rodů Velké Rasy. Vedou člověka do jeho Rodného Nebeského Světa, ze kterého na Midgard – Zem přišli.

 

 

Нараяна, Narajána, SvastikaНараяна

Nebeská symbolika, která značí Světlou Duchovní Cestu lidí z Rodů Veliké Rasy. V Ingliizme Narajana symbolizuje nejen Duchovní vývoj člověka – to je ještě určitý obraz života věřícího, jeho chování.

 

 

 

Небесный Вепрь, Nebeský Věpr, SvastikaНебесный Вепрь

Znak Čertogu na Svarožím Kruhu, symbol Boha – Ochránce Čertogu – Ramchata. Tímto znakem označují sjednocení Minulosti a Budoucnosti, Pozemské i Nebeské Moudrosti. Ve vzhledu Oberegu je tato symbolika používána lidmi, kteří vstoupili na cestu Duchovního Sebezdokonalování.   

 

 

Небесный Крест, Nebeský Krest - Kříž, SvastikaНебесный Крест

Symbol Nebeské Duchovní Síly Rodové Jednoty. Používá se jak nátělní Obereg ochraňující toho, kdo jej nosí, dává mu pomoc všech Předků jeho dávného Rodu a pomoc Rodu Nebeského.

 

 

Новородник, Novorodnik, SvastikaНовородник

Symbolizuje Nebeskou Sílu, která pomáhá v dosažení přeměny a rozmnožení starobylého Rodu. Jako mohutný ochranný a plodný symbol se Novorodnik zobrazuje v ornamentech na ženských košilích, sukních i pásech.

 

 

Обережник, Oběrežnik, SvastikaОбережник

Hvězda Anglie sjednocená se Slunečným symbolem v centru, který naši Předkové původně nazývali Vestnik, přináší Zdraví, Štěstí a Radost. Obereg je považován za starodávný Symbol Ochraňující Štěstí. Lidově se nazýval Matka-Gótka, nebo-li Matka Gótů.

 

 

Огневик, Ogněvik, SvastikaОгневик

Ohnivý Symbol Boha Roda. Jeho zobrazení se nachází na Kummirech Roda, na šikmých okrajích střechy, okenicích, rámech oken i dveří a na kování. Jako Obereg jej nanášeli na stropy. Také v Chrámu Vasila Blaženého v Moskvě jej pod jednou kupolí můžeme vidět.

 

 

Огневица, Ognevica, SvastikaОгневица

Ohnivý ochranný symbol, jímž Nebeské Bohorodičky darují všemožnou pomoc i účinnou ochranu vdaným ženám od temných sil. Vyšíval se na košile, šaty, sukně, přičemž se velmi často kombinoval s dalšími Slunečními i Ochrannými Symboly.

 

 

 

Одолень Трава, Odoleň Trava (Květ Kapradí), SvastikaОдолень Трава

Tento symbol byl hlavním Oberegem pro ochranu proti různým nemocem. Tradovalo se, že nemoci na člověka sesílají zlé síly. Dvojitý Ohnivý znak je schopen sežehnout jakoukoli nemoc a očistit tělo i Duši.