Svastiky 4. část

22.11.2014 17:15

Светочь, Svetoč, Svastika

Светочь - Svetoč

Dávný symbol představuje sjednocení dvou velikých Ohnivých potoků Pozemského a Božského. Toto sjednocení vyvolává Vesmírný Vichr Proměny, který pomáhá člověku objevit podstatu Bytí skrz Světlo Poznání Dávných Základů.

 

 

Свитовит - Svitovit

Свитовит - Svitovit

Symbol věčného vztahu mezi Pozemskými Vodami a Nebeským Ohněm. Z tohoto svazku se rodí nové Čisté Duše, které se chystají ke vtělení se na Zemi v JAvném Světě. Těhotné ženy vyšívaly tento Obereg na šatech a oděvech, aby se rodily zdravé děti.

 

 

Свята Дар, Svjata Dar, SvastikaСвята Дар - Svjata Dar

Symbolizuje Starověkou Posvátnou severskou rodnou zem bílých národů – Daariu, nyní nazývaná Hyperborea, Arktida, Severia, Rajská zem, která se nachází v Severním oceánu a zahynula v důsledku První Potopy.

 

 

 

Святоч, Svjatoč, SvastikaСвяточ - Svjatoč

Symbol Duchovního Zrození a Osvícení Velké Rasy. Tento symbol v sobě spojuje: Ohnivý Kolovrat (Zrození), pohybující se v Mnohorozměrnosti (Život lidský), který sjednotil v jedno Božský Zlatý Kříž (Osvícení) i Nebeský Kříž (Duchovnost).

 

 

Символ Расы, Symbol Rasy, SvastikaСимвол Расы - Symbol Rasy

Symbol Vesmírného Svazu Čtyř Velkých Národů, Árijů a Slovanů. Národy Árijů spojily dohromady Rody i Kmeny da´Árijů  a x´Árijů, Národy Slovanů jsou tvořeny původními kmeny Svatorusů a Rassénů. Tato jednota Čtyř Národů je označována symbolem Inglii na Nebeském Prostranství (Modrá barva).

 

 

Символ Рода, Symbol Roda, SvastikaСимвол Рода - Symbol Roda

Božská Nebeská symbolika. Vyřezáváním těchto symbolů zkrášlovali Kummiry Rodu, a také Oberegy, amulety i přívěšky. Věřilo se, že když člověk nosil na těle nebo oděvu Symbol Rodu, žádná síla ho nemůže překonat.

 

 

 

Славец, Slavec, SvastikaСлавец - Slavec

Nebeský Sluneční symbol ochraňující zdraví děvčat a žen. Daruje všem dívkám a ženám zdraví, vdaným ženám pomáhá rodit silné a zdravé děti. Ženy a zejména dívky, velmi často používali Slavec ve výšivce na svém oděvu.

 

 

 

Солард, Solard, SvastikaСолард - Solard

Symbol Velké Plodnosti Matky Syré Země dostávající Světlo, Teplo i Lásku  od Jarily – Slunce. Symbol rozkvětu země Předků. Symbol Ohně, dávající dostatek i rozkvět Rodům, tvořícím pro své potomky ve slávě Světlých Bohů i Mnohomoudrých Předků. Věřilo se, že podporuje lidskou plodnost. Zobrazoval se na svatebním oblečení pro pár s Kolardom.

 

 

Солнечный Крест, Solnečnyj Krest, SvastikaСолнечный Крест - Solnečnyj Krest

Symbol Duchovní Síly Jarily – Slunce a vzkvétajícího Rodu. Používal se jako nátělní Obereg. Obyčjně Sluneční Kříž  největší sílu nadělil Žrecům Lesa, Gridnějům i Kmetům, kteří ho zobrazovali na oděvu, zbraních i kultových potřebách.

 

 

 

Солонь, Soloň, SvastikaСолонь - Soloň

Starodávný Sluneční symbol ochraňující člověka i jeho dobro od temných sil. Zobrazuje se obvykle na oděvu a domácích předmětech. Velmi často se se zobrazením Soloni setkáte na lžících, hrncích a dalším kuchyňském nádobí

 

 

 

Стрибожич, Stribožič, SvastikaСтрибожич - Stribožič

Symbol Boha řídícího všechny Větry a Uragány – Striboha. Tento symbol pomáhal lidem ochraňovat svá obydlí a pole před nepohodou. Námořníkům a rybářům dal klidnou vodní plochu. Mlynáři stavěly větrné mlýny připomínající znak Striboha, aby mlýny nestály.

 

 

Суасти, Suasti, SvastikaСуасти - Suasti

Symbol vzestupu, koloběhu Života na Zemi, i návratu Midgard – Země. Symbol čtyř severních řek, rozdělujících starobylou Posvátnou Daariu na čtyři „oblastí“ nebo „strany“, na kterých původně žily čtyři Rody Veliké. 

.

 

 

Фаш – Пламень - Faš - PlameňФаш – Пламень - Faš - Plameň

Symbol Ochranného Oberegového Duchovního Ohně. Tento Duchovní Oheň očišťuje lidského Ducha od egoizmu a nízkých myšlenek. Je to symbol moci a Jednoty Bojového Ducha, vítězství Světlých Sil Rozumu na silami tmy a nevědomosti.

 

 

 

Цветок Папоротника, Cvetok Paparotika, SvastikaЦветок Папоротника - Cvetok Paparotika

Ohnivý symbol čistoty Ducha, vládne mocnými léčitelskými silami. Lidově jej nazývají Perunův Květ. Věří se, že je schopen odhalit v zemi skryté poklady, splnit přání. Ve skutečnosti dává člověku možnost poznat Ducha.

 

 

 

Чароврат, Čarovrat, SvastikaЧароврат - Čarovrat

Je Oberegovým symbolem ochraňujícím člověka nebo předmět od Černých Čar (kouzel) na něj namířených. Čarovrat zobrazovali jako Ohnivý vracející se Kříž, protože se věřilo, že Oheň ničí temné síly a různá kouzla.

 

 

 

Яровик, Jarovik, SvastikaЯровик - Jarovik

Daný symbol se používá jako Obereg pro uchování sklizené Úrody, a aby se zabránilo strátám dobytka. Proto jeho oheˇh často zobrazovali nad vchodem do stodoly, ovčína, stáje atd.

 

 

 

Яроврат, Jarovrat, SvastikaЯроврат - Jarovrat

Ohnivý Symbol Jaro – Boha, řídícího jarní kvetení a všechny všechny blahodárné povětrnostní podmínky. Aby se obdržela dobrá úroda, bylo povinností, vypracovat symbol na zemědělské nářadí.