Světlo

20.08.2021 13:23

 

Tam, kde je shluk souhlásek, můžeme vždy vložit samohlásku „A“.

 

sa-vě-tlo --- sa-vě-ta-lo

 

Výklad podle významů slabik v praslovanštině:

 

SA – sáka, suchá, uschlá větev, vysátá

WĚ – wě – wězěu, vazel, smyčka, uzel, tedy svázání něčeho, v praslovanštině se používalo převážně dvojité „W“, jednoduché „V“ mělo význam zejména jako „I“, ale též „N“ stejné v řečtině a občas i „V“

 

Angličtina má dvě slova: saving jako spoření a save jako uložit, šetřit, zachránit

 

Pokud bychom ještě „Ě“ rozebrali jako „I“ a „E“, tedy „IE“, vyjde:

 

I – tok informací

E – uzemnění

IE - usměrnění

VI – život, ale WÍ – wích, tedy chochol jako výstraha, ale též věchet, snop slámy, v obrazném významu svázání

 

Latina překládá slovo vieo jako stáčet, splétat, plést.

 

 

TA – tárá-, tará-, tára-, jsou základem slov ve významu tahat, vléci, zajmout, trápit

LO – ronár, potápěč, praslovanština ztotožňuje (pokud jsem mohla dohledat) znělé „R“ a neznělé „L“

 

V latině tālō znamená kotník nebo hrací kostku.

 

Vezmeme-li část slova TLO jako celek, jako samostatné slovo, znamená prkenný strop, později strop obecně.

 

 

 

Z toho všeho pro mě v základu vyplývá, že slovo světlo označuje „vysátý, svázaný a uzemněný informační tok proudící z pod stropu dolů“.

 

Nad dalším rozšíření výkladu se můžete zamyslet sami.

 

 

„Vykročit ke světlu“ - název vznikl v době, kdy jsem podstatu slov měla skrytou. Volný tok informací šířící se jako „světlo“ má zatím pro mne zahalené pojmenování.