Systém

21.01.2013 19:54

Také máte někdy pocit, že při skládání vaší životní puzzle jste se zasekli a ne a ne najít ten správný další dílek, na který by navázal další a další. Prostě nic. Nic nenavazuje. Až najednou přijdete na to, že chyba byla už v daném dílku, že tam prostě nepatřil. Jakmile na to přijdete a vyměníte za správný, najednou začnou navazovat i ty další.

A to se právě stalo mně.

Měla jsem pocit, že jsem se na své cestě zadrhla a nic.

 

Do 21.12.2012 se na nás ze všech stran valily informace o přechodu do 5. dimenze, o možnosti okamžité materializace našich myšlenek, a proto i o nutnosti jejich čistoty atd. A najednou velký den D nastal … a nic. Nenastal konec světa, nenastala žádná katastrofa, ba ani nenastalo vůbec nic hmatatelného pro běžného člověka. Deziluze? Zklamání? Nebo oddechnutí si? A přeci něco nastalo. Naše Midgard-Zem se na dalších deset tisíc let dostala do sféry vlivu Světla. Temnota končí. Ona to ví. Proto se chová podle hesla „urvi, co můžeš“ a to už hezkých pár let (či desítek let).

 

Už jsem tady psala, že celý ezoterický svět se všemi jeho andílky, anděly a archanděly se řízeně, ale oklikou žene tam, kde zůstává Temnota. I ta ale musela vynaložit hodně úsilí a důvtipu, aby tak velké množství dušiček svedla na tuto okliku. Na pomoci jí přišla ona známá a všemi skloňovaná 5.dimenze s možností tvoření.

 

Člověk je součástí systému, který funguje na určité nízké energetické frekvenci. Systém potřebuje, aby na této úrovni zůstalo co nejvíce lidí. K tomu používá diktaturu a nátlak plodící strach. Strach se projevuje nízkými frekvencemi. Poté, co se jedinci začali probouzet, zvyšovat svoje frekvence a unikat ze sféry vlivu Temnoty, musela tato strana vymyslet pro část probouzejících se a informací chtivých lidiček něco lepšího. Kromě falešného nasměrování ezoterického světa dovolila zveřejnění informací o možnosti využití myšlenek a zejména představivosti a pocitů, které je provázejí k tvoření a zhmotnění si těchto představ. Bylo napsáno mnoho knih, popisujících tuto schopnost a její využití. Bylo popsáno mnoho příběhů jedinců, kteří díky této schopnosti dosáhli velkých cílů a majetků. Opravdu to funguje. Funguje to dobře a příklady táhnou. Proto se nachytalo velké množství lidí, kteří se tuto schopnost snažili ovládnout a zbohatnout. Jen někomu se to povedlo.


Osvícení

Tvoření vede jen ke hlubšímu vtažení do systému a větší závislosti na něm. Těm, kterým se to povede a mají auta a domy a peníze a nevím co, dává tvoření falešný pocit svobody a moci. Ještě více to takového jedince vtahuje do systému. Stává se nevědomky pomocníkem a jeho propagátorem.

Ztrácí potřebu uniknout, protože si myslí, že unikl!

Tvořit a využívat systém ve svůj prospěch se ale naučí málokdo. Většina zůstane dělníky systému, ať už na vlastním, nebo cizím. Tvořící menšinu budou mít za vzor a budou se snažit zvrátit svůj osud. Obě cesty ale vedou Temnotou, v níž zůstávají. Vedou jen ke stále větší závislosti na systému a jeho hodnotách, které se měří penězi, auty, domy, majetkem a společenskou či politickou úspěšností.

 

Získat svobodu znamená vymanit se z ovládání systémem, což lze jediným způsobem – navýšením vlastních energetických frekvencí.

 

5. dimenze se svým tvořením prezentovaná jako osvobození je jen jeden velký podvod, jak lidi udržet v systému. Tvoření je iluzorní osvobození v rámci systému, ale ne osvobození se od systému. Tvoříte-li tedy v rámci systému na jeho frekvenční úrovni, jste stále v ohrožení systémem a pod jeho mocí. 

 

Správná cesta vede jiným směrem.

Jakmile navýšíte svou frekvenci tak, že uniknete z dosahu frekvencí, na nichž pracuje a tvoří Temnota, už vás nijak systém nemůže ohrozit ani vám ublížit. Osvobodili jste se. Můžete začít svobodně rozhodovat o své budoucnosti v rámci života na naší Zemi. Systém vás již nijak neohrozí ani vás nemůže ovládat.

 

Přelom 21.12.2012 nám dává možnost volby. Volby mezi systémem a svobodou. Systémem, v němž mohu materializovat své pocity, ale zůstanu v něm. Zodpovědnost za svoje bytí přenechám na systému, protože mě má lidově řečeno „v hrsti“. Nebo svobodou, kdy musím převzít za všechno svoje konání i myšlení zodpovědnost, poprat se s ne vždy jednoduchou cestou, ale zcela a přesně směřovat ke svobodě.

Láska, odpuštění a pochopení jsou hodnoty, které nás k ní dovedou.