Telegónie

17.10.2012 12:46

Telegonie je původem řecké slovo, složenina dvou slov - tele = vzdálená a gonie = rození;

ve slovníku cizích slov vysvětlení nenajdete.

Mám slovník, jehož rok vydání v nakladatelství Dialog je 2004 a nic. Internetový slovník cizích slov – nic. Definici jsem našla na jednom webu, který se nepřímo odkazuje na „nějaký“ slovník, takže možná „nějaké“ starší vydání: „předpokládaný vliv předcházejícího oplodnitele, který se projevuje na dalším potomstvu té samé samice“.

Tento pojem je znám už z mnoha starobylých kultur, jen ne vždy pod tímto názvem. Pro novou dobu jej objevil lord Marton, který chtěl v Anglii zhruba před 150 lety nakřížit druh vytrvalejších koní. Rozhodl se spářit čistokrevnou anglickou kobylku s hřebcem zebry. Vzhledem ke genetickým neshodám z tohoto křížení nebyl žádný potomek. Později stejnou kobylku spářil s čistokrevným hřebcem stejného plemene koní. Všichni byli velmi udiveni, když hříbě neslo na svých chlupech jasné zebří pruhování. Lord Marton došel k závěru, že zde působí i jiné síly, než pouhé splynutí genetické informace ukryté ve vajíčku a ve spermii.

U všech indiánských kmenů je na základě staletých zkušeností rozšířena víra, že první samec navždy ovlivní lůno samice. Pokud ta počala s nevhodným samcem, byla utracena, protože již nikdy nemohla dát čistokrevné potomstvo.

Čistokrevné, složenina slov čistý a krev. Znamená zachování čisté genetické linie předávané si vzájemně jedinci a zapsané do krve při prvním intimním sblížení.

Tento jev se potom mnohokrát projevil nejen u zvířat, ale i u lidí. Vždyť čistokrevní zvířecí miláčci mají častokrát delší rodokmeny než jejich páníčkové, což není k smíchu, ale spíš k pláči. Pokud samičku nakryje před spářením s předem určeným samcem nějaký jiný, je vyřazena z chovu jako nevhodná, protože chovatelé u svých zvířat o telegonii ví a uznávají ji. U lidí se samozřejmě projevuje rovněž, nejčastěji jinou barvou pleti, než mají rodiče, genetickými poruchami, které u rodičů ani v jejich rodové linii nejsou apod. Je to důsledkem prvního intimního sblížení ženy s jiným mužem, než který je otcem rodiny a který jí předal svoji genetickou informaci.

Proč to tak je? 

Jsme energií. Při intimním sblížení se roztáčejí energetická centra – čakry. Čím silnější vášeň, tím mohutnější energie, čím mohutnější energie, tím silnější vědomí vstoupí do budoucího potomka. Přestože při tomto prvním sblížení nedojde k otěhotnění, vyměňují si partneři vzájemně obraz své krve, genetickou informaci, což se zapisuje do genetického kódu. William Harvey, který objevil krevní oběh, je také autorem tvrzení, že první oplození vajíčka vyvolá v ženině těle chemickou reakci, která se krví rozšíří do celého těla a nejde z něj již nikdy odstranit.

            Slované jev telegonie znali velmi dobře. Proto chránili dívky a pečlivě vybírali jejich budoucí manžele a otce dětí. Svatba nebyla jen formální oslava, jak je tomu dnes. Byla rituálním poselstvím počátku nového života. Vše je velmi dobře popsáno ve slovanských zákonech Rita.

           

            Na tento kon pamatuje nejen bible, ale i všechna ostatní náboženství, která kladou velký důraz na panenství vdávající se dívky. A to i v případě, kdy je v zemi uznáváno mnohoženství.

 

            Ve středověku platil zákon „první noci“. Zmínky o něm se předávaly ústně, až teprve v mnohem pozdější době byly zapsány. Právo první noci znamenalo právo šlechtice, vládce, feudála, strávit svatební noc s nevěstou, teprve potom s ní mohl mít intimní vztah manžel. Tím pán a vládce otiskl svou pečeť do ženy a geneticky změnil potomstvo.

 

Když si připomeneme, že temné straně nejde o nic víc, než o naši energii, Ducha (Vědomí) a genetickou informaci, kterou chtějí získat pro sebe. Zároveň ji ale chtějí poškodit ve většině lidstva, aby degradovalo na úroveň zvířat. Nechám na vaší fantazii, proč se asi tak dělo.

 

Dnes jsou daleko lepší, vyvinutější a mocnější zbraně, které ničí genetický potenciál Slovanů. Volná a stále upadající morálka, promiskuita, absolutní absence znalosti zákonů Rita a telegonie a v neposlední řadě chybí příklad v Rodě. Již naši rodiče jsou odchovaní podobnou morálkou, ta stále jenom klesá. Je tragické, když se dívka ve svých osmnácti letech stydí za to, že je ještě panna. A kolik dívek v tomto věku panen opravdu ještě je?

 

A to jsem se nezmínila o křížení ras, které je pro nás, Slovany, velmi nebezpečné. Opět se vrátím k chovatelství. Nikoho by asi nenapadlo, křížit jezevčíka s chrtem nebo vlčákem. To by si každý pomyslel něco o chabém rozumu, protože potomek těchto psích rodičů by byl degenerovaný, což by se v případě vlastních dalších mláďat přenášelo celou nekonečnou rodovou linií. To samé se děje i u lidských ras. Každá rasa disponuje určitým počtem energetických drah. V případě vztahu dvou jedinců z odlišných etnických skupin, se tyto energetické kanály míchají a jejich nový mix je nestabilní. Tím se podstatně zvyšuje u dalšího potomstva možnost genetické poruchy a postupné degenerace.

 

To je vidět už i na současném lidstvu, protože vrozených vad stále přibývá a je nutné rozšiřovat nejen jejich evidenci, ale i počet druhů. Více na https://www.vrozene-vady.cz

 

MalamutOdjakživa mne přitahují vlci. Proto jsou mí průvodci ve světě lidí psi, jejich zdomácnělí příbuzní. Zejména balamuti – napůl vlci, napůl psi, což se výrazně odráží na jejich povaze. Proto na závěr příklad z chování vlků. Zvířat, která si zaslouží naši úctu. Obzvlášť na počátku nového období Věku Vlka.

Ve vlčí smečce je vůdčí pár, který je nejsilnější a nejzdravější a jehož samice rodí mláďata. Celá smečka se o tato mláďata stará, jako by byla jejich vlastní. K intimnímu sblížení dochází pouze mezi vůdčím párem. Když zestárnou, na jejich místo nastoupí pár nový, který si toto místo musí vybojovat a tím dokázat svoji sílu schopnost vést smečku. Panuje v ní určitá hierarchie, která se pevně dodržuje. Na jejím základě spolupracují, loví, dělí se o kořist, chrání smečku a mláďata. Dodržují kony svého Rodu, jinak by nepřežili.

 

My jsme na naše kony zapomněli.

Jsou ale pro nás a naše přežití stejně důležité, jako pro vlčí smečku ty jejich.

 

Přežijeme?

 

 

Zdroj:

www.vedy.sk

https://www.propator.websnadno.cz/telegonie.html

https://www.ozoz.sk