Touha

08.02.2021 18:21

Touha

 

Přišlo od Vás:

 

Věk nerozhoduje- staří, mladí- všichni touží po něčem, někom…

Touha- toužení- soužení- hroužení

Přidáváme si, přikládáme pod kotel.

Touha- ouha- tudy cesta nevede. Touha být nejlepší, nejhezčí…..NEJ (háčky).

„ZRCADLO, ŘEKNI, KDO V ZDEJŠÍM KRAJI JE……….“ Tuto pohádku známe.

Vidíme, kam/do jakých konců vede sžírající touha člověka. Jak se vrhá do

propasti temnoty. Vychytralý, kdo příkazy zadává, které druzí za něj mají splnit.

Až se touhou zalyká, už se nemůže dočkat, ale ani vymanit. Žízní. 

Touhou hyne.

Touha- chtíč

Zaslepené oči, zacpané uši, zavřené srdce. Bez vidění, bez slyšení, bez soucitu.

Je v zajetí prokleté touhy své. Je proklet sám sebou, řetězy svázán, těžko se

ovládá. Hledá. Hledá objekt své touhy, přibližuje se. „PŘISTUP BLÍŽE, DCERO

MÁ.. ……“Vzpomínka se otevřela, obrazy se vyjevily i se strachy, které s nimi

ruku v ruce šly.

Je dobře si vzpomenout, připomenout si naše zašlé- dole v hlubině dobře

zakryté? Vždyť jsme chtěli zapomenout navěky a nikdy nevynést na světlo.

PROČ? Jsme divní, prokletí, příliš toužící, vystrašení, naivní, přirození, divocí,

rebelující……….? Ale to všechno jsme MY. My sami si to přitahujeme. ČÍM? Tím,

co v sobě máme, TVOŘÍME.

TVORBA

Je jednoduché předstírat, že to neexistuje, že to není, ale je to v nás někde

hluboko uloženo. Zbavujme se našich strachů a bolestí, objevujme je, vynesme

na povrch. Už nám posloužily a sílu svou ukázaly. Nikdo je ale nemá rád(kdo by

se chtěl pořád strachovat?). I ony čekají na PŘIJETÍ, protože i ony sem patří, ale

žijí zde bez lásky. Jsou naším zrcadlem, naším učitelem, vždy dvě strany

mají…….Čas srovnat si je.

Touha tisíce podob má.

 

TOUHA= pevně se nás drží, stahuje nás do hrubých energií, tím nás brzdí na

naší cestě

TAH táhne

HOT horký, pálivý = žízeň

 

HUT hutný

UTAH utahuje

TUHA zašpiňuje

UOT oheň

HAT klobouk (co se pod ním / v něm skrývá?)