Tráva - seno

24.08.2021 01:03

t-r-áva – slova se mění přidáním – ubráním písmen – hlásek, nebo i obojím dohromady

 

t-áva – ot-áva – ot-awa

- ot – tráva

- awa – voda, čteno auva, uv je mezi zvukem u a v, vyslovoval se například v Krkonoších – děvka – děuvka ve významu děvče – děuvče a z toho zkráceně ďúče – jako malé děvčátko

- otava se používalo pro název trávy při druhém srpnovém sušení, protože bylo dobré, když tato tráva jednou zmokla, a po té se znovu usušila

- otava též může znamenat rostoucí ve smyslu „roste jako z vody“

 

- vsunutím hlásky „r“ mezi ot a áwa vzniklo slovo otrawa – otrava – tedy zničit rozložením, neb trávit jídlo znamená rozkládat na základní stavební látky pro tělo (což je jeho zničení, z něhož má tělo prospěch), ale otrava jinými látkami a procesy (jedem, plynem, nudou atd.) znamená rozklad těla

- ot-raw-a

- v an raw znamená syrový, ale též prvotní, hrubý, drsný, bez zpracování

- v prasl. raw – row znamená hřbitov, hrob

- v prasl. rawá – řvát, protestovat

- v prasl. bijá – tlouci, kovati, j = i biá, bio

- v lat ra-bio znamená zuřit, vztekat se (ra–bio záření–zloby – v přeneseném smyslu z tlouci); v mnoha slovech došlo k posunu w – v na b nebo b na v – w, čímž se otočil jejich význam

 

 

seno jako první tráva, první seč, by naopak zmoknout nemělo, protože to způsobovalo jeho vyšší náchylnost ke vznětlivosti

- odráží se to i v názvu – senosenasana - sine

- se vysušení, vysátí (vody) sluncem

- na povrchu, naše