Ukázka z chystané knížky "Okamžiky"

15.02.2012 13:16

ODPUŠTĚNÍ


Je snadné druhého obvinit, je snadné vyčítat.

Těžké je odpustit a přijmout svůj díl viny.

Nikdy není totiž vinen pouze jeden.


Když odpouštím druhému, odpouštím především sám sobě.

Když odpouštím, dovoluji si ten přepych nevláčet s sebou tíži ublíženosti.

Všichni chybujeme a všichni toužíme po odpuštění.


Odpustit, neznamená jenom říci: „Promiň,“
ale znamená povznést se nad pocit křivdy
a vymazat ho z hloubi své duše.

Dokážeme-li odpustit sami sobě, budeme mnohem tolerantnější k druhým.

Na druhých nás totiž nejvíce rozčilují naše vlastní nedostatky.

Naučíme-li se přijímat sebe,
dokážeme i s jejich nedostatky přijímat ostatní.

Odpustíme-li si a otevřeme své srdce, budeme se divit, kolik lidí se do něj vejde.

Odpusťme si.

Odpusťme ostatním.

Chtějme, věřme si a dokážeme to.

Všem se nám bude lehčeji dýchat a snáze žít.