Ukázka z článku "Děti a barvy I. - Mateřská škola" pro časopis Spektra 1/2011

13.02.2012 11:05

....

Brzy po narození začne dítě vnímat své okolí – tvary, barvy, známé osoby. Rodina je první společenskou skupinou, která přímo působí na jeho rozvoj. Dítě ale roste a přichází potřeba začlenit se kromě rodiny do prvních sociálních skupin. V tomto raném věku sbírá své zkušenosti a učí se různým dovednostem.  Období bychom mohli podle školy Montessori nazvat tvořivým a konstruktivním. V raném věku se vytváří citlivost pro pohyb, pro pořádek a řeč. Od 3 let se analyzuje to, co se do této doby vstřebalo. Dochází k osvojování si pohybových a řečových dovedností, zdokonalování fyzické a psychické stránky osobnosti a prohloubení citlivosti pro společný život s dětmi. Proto je pro dítě velmi důležité prostředí, v němž žije, prostředí s dostatkem podnětů – ne mnoho, ne málo, prostředí vhodně zařízené s příjemnou kombinací barev.

Barvy hrají tedy ve správném vývoji dítěte velmi důležitou roli. Jejich správným užitím usnadníme dítěti prostorovou orientaci, kterou si v tomto věku teprve osvojuje, upevníme hygienické návyky, ovlivníme celkovou psychiku dítěte, dokonce barvami můžeme pomoci ke zmírnění některých obtíží nebo k rozvoji oblastí, v nichž si ještě není jisté.

Z fyzikálního hlediska vlastně barvy neexistují. Vidění barev tak, jak je vnímá lidské oko, je výsledkem elektromagnetického vlnění s různou vlnovou délkou. Vidíme pouze odraz světla od předmětu, na který se díváme. Sítnice oka je schopna rozlišit velké množství vln, což nám umožňuje vidět v mnoha odstínech barev. Každá barva odpovídá určité vlnové délce. Základní barvy jsou červená, modrá a žlutá. Jejich mícháním vznikají všechny ostatní barvy v nepřeberném množství odstínů. Mezi barvami a jejich odstíny neexistuje jasná hranice, často nedokážeme barvu pojmenovat a zařadit a rozhodujeme se. Je to ještě modrá nebo již zelená? Je to červená nebo oranžová?

Jak tedy jednotlivé barvy působí?

ČERVENÁ:
Červená barva je barvou života. Automaticky ji spojujeme s velmi silnou energií. Dodává nám vitalitu, sílu k životu a pozitivnímu myšlení. Je barvou krve a srdce a používá se jako symbol lásky a sexuality. Podporuje správnou funkci imunitního systému, zrychluje puls, zvyšuje srdeční a dechovou činnost. Z opačného pohledu v přírodě znamená „pozor, stop“ a tento smysl přenášíme i do našeho všedního života např. ji používáme na semaforech nebo různých výstražných cedulích, protože je barvou, která upoutá, jíž nepřehlédneme. Červená v kombinaci se zlatem je symbolem síly, moci a luxusu. Její energie nejen aktivuje a zahřívá, ale může také vést k tvrdohlavosti, panovačnosti, až agresivitě. Proto je třeba červenou barvu používat s rozmyslem. Je důležité zvážit, do jakého prostoru a v jakém množství je vhodná vzhledem k tomu, k jakému účelu je prostor určený a jací lidé jej budou používat.

                                                                                                                                                                                                      ....