Universum

05.06.2020 10:46

 

Universum

 

Vesmír, Všehomír, Kosmos.

 

MULTIversum.

 

UNIversum.

 

Uniforma, universita, universální, unie, unifikace, unikát, unipolární, imunita, komunikace, komunismus ...

 

 

 

 

Uni – ve slovech je ve významu sjednocení, stejnorodý, jeden, jednotný, bez výběru.

 

Uniforma = stejná forma - spojuje vojáky jedné armády stejně, jako školní uniforma žáky – studenty jedné školy. Uniforma brání vidět rozdíly. Uniforma ctí hodnost či jiné měřitelné porovnání určující nad a pod řízenost.

 

Universální – např klíč, jeden klíč, hodící se ke všem zámkům.

 

Unie – sjednocení; představa jednotného území, na němž se setřely rozdíly národní, politické, kulturní … popírá různorodost a jinakost.

 

Unifikace – sjednocování, jednotnost, popírání rozdílnosti, stejnorodost.

 

Unikát, unikátní – něco, co je ojedinělé, výjimečné, v jednom samostatném provedení.

 

Imunita – im-uni-ta – im-mi – iluze, podvod (bezmyšlenkovost) uni – sjednocení, ta – zastavení;

            imunita = iluze jednotného staví (viz např. očkování stejné a pro všechny);

            synonymum např. hájení – starší slovo pro ochrana, obrana, záštita.

 

Komunikace – kom-uni-ka-ce – kom – koma, uspání, uni – sjednocení, ka – temnota, ce – je cílem,

            komunikace – uspání je prostředkem, v němž je možné sjednotit a nasměrovat k temnotě, což je cílem;

            synonymum komunikace jako řeč, mluvení, povídání,

            synonymum komunikace jako silnice, dálnice, vozovka, cesta;

            Jak je možné mít stejné slovo (stejný zvuk) vyjadřující odlišné?

            Komunikace ve smyslu řeči, řeči, jež je o ničem, uspává, vede k záhubě. Lidé se přestávají slyšet a poslouchat. Mají potřebu zdůrazňovat zdůrazněné, aby byli vnímáni. Např. „To jsou pěkné šaty.“ Odezva žádná. „To jsou strašně (hrozně, úžasně) moc pěkné šaty.“ Zvýrazňování se děje těžkými slovy, která ve své podstatě vyjadřují hrůzu, děs, běs, strach, neboť lehká přestala být vnímána a doslova je převálcovala hrůza, aby bylo slyšeno.

            Komunikace v dopravě představují též určitý druh uspání a sjednocení s technikou a čím dál více i s umělou inteligencí přes všechny automatické systémy a počítačové programy v autech a dalších zařízeních. Je to určitý druh otupení.

 

Komunismus – kom-uni-s-mus – kom – uspání, uni – sjednocení v jednom směru, s – směr nikoli osobní, ale společný, mus – bezmyšlenkové naplnění směru (musíš);

            komunismus – uspání, ukolébání vizí společného směřování k jednotě v bezmyšlenkovém stavu.

 

 

Jak vidíte, slova, jež obsahují „uni“ jako jeden, společný, sjednocený, buď vyzdvihují výjimečnost (unikát), nebo častěji sjednocují (uniformita), potírají rozdíly.

 

Universum. Stejné je to i s tímto slovem - universum – uni-ver-sum – uni – sjednocená, jedna, bezrozdílná, ver – verse (verze), sum – suma, množství;

universum – množství verzí spojené v jednu.

 

Dnes se slovo universum používá místo vesmír. Ves-mir je všeho – mir, svět.

Je to jedna předem naplánovaná verze vesmíru, kterou všichni lidé tvoří společnými myšlenkami.

 

Všichni proroci viděli kataklyzma – jednu verzi našeho budoucna. Média též šíří jednu verzi např. o co-viru a již plánují opakování. Kdo to tvoří?

Již i podle kvantové fyziky lidé ví, že každý okamžik života mají možnost volit svoji budoucnost. Proč tedy jednotná vize kataklyzmat, válek a bolesti? Protože se stále spousta jedinců připojuje k tomuto plánování, věří mu, poslouchá různé vize stále se stupňující, věří podvrženým náhražkám – podle gusta a libosti, a tak tvoří to, proti čemu se staví nebo čeho se bojí. Tvoří universum – jednotnou verzi budoucnosti.

Odpověď na otázku: Kdo to tvoří? Je: Sami lidé. Skáčí na lep všem těmto zvěstovatelům.

 

Zapomínají přitom na to, že jsou většinou multidimenzionální bytosti, které mají potenciál stavět – (nikajá - nikat – vznikat) světy různorodé, jinaké. Budoucnosti s i bez válek, kataklyzmat a bolesti. Dát vzniknout nikoli univerzu, ale multiverzu – množství verzí světů.

 

Jen je potřeba stát se sebou. Jít do sebe nikoli ven. Žádná vyšší bytost, žádné vyšší já. Jen podstata Či ve všem a v každém. Nalézt lze pouze uvnitř sebe nikoli vně sebe.

 

Kdo ji našel, ví o čem píšu. Stává se silným a to jej odpojuje od universa a stává se součástí multiverza. Probudit se a poznat, kdo jsem, znamená otevřít si cestu z vězení. Znamená získat volbu. Volbu zůstat na Zemi i dále a žít šťastný a veselý, či bolavý život (wijá), nebo odejít kamkoli do světů multiverza.

Probudit se znamená získat volbu.

 

Paměť ve významu slova znamená pomatení, pominutí mysli.

Někomu je ještě v jeho paměti dobře. Jsou tu ale již i ti, kterým v tomto stavu je hůře. Hledají. Hledejte dál, hledejte v sobě. Společně máme možnost dát vznikat příjemnější verzi budoucnosti oproti naplánované. Máme možnost dát vznikat více možnostem. Žijeme v multiverzu jako multidimenzionální Či, jen – kdo ví, proč – jsme na to zapomněli.