Varování

19.05.2012 00:45

Nevěřte nikomu a ničemu. Věřte jenom svému srdci.

 

V posledních dnech jsem měla hodně práce a mnoho hodin jsem proseděla u počítače. Dokonce jsem nebyla ani na pravidelných procházkách s pejsany.

 

A ejhle. Včera k večeru přišlo silné nutkání, ba nepřekonatelná potřeba, všeho nechat a jít ven. Matička Gaia mě volala, protože mě chtěla něco ukázat.

 

Nedávno jsem četla zajímavý článek a uvědomila jsem si, že na svých procházkách na kopec za domem s výhledem na Krkonoše na jednu stranu a do kraje na druhou zažívám totéž. Obdivuji tu krásu Přírody a Země, Oblohy a Slunce, úžasnou harmonii a jednotu.

 

Tak jsem vzala psy a poslušně šla na onen kopec. Nebylo tam nic, co bych nečekala. Pole s již vzrostlým obilím střídala pole s teprve klíčícími zrnky. Louky s vysokou trávou a chmýřím z pampelišek. Na jedné si již hospodář pospíšil, byla posekaná. Za ty tři dny, co jsem na kopci nebyla, některé květy odkvetly a listí poskočilo. Z malých lístečků sotva se zrodivších z poupat se vyklubaly krásné listy zahalující stromy do jarní zeleně. A ty nádherné květy kaštanů … Procházela jsem důvěrně známou cestou a nechala se pohltit krásou kolem. Jen tam někde v posledním šuplíčku mé mysli byla otázka: “Proč jsi mě sem holka tak naléhavě volala? Abys mi ukázala tu jarní krásu?“

 

Pak přišla odpověď, bylo to jen blesknutí, které mi (jako už mnohokrát dříve) spojilo informace známé v nové pochopení.

 

Strom ZeměGaia je naše Matka, z níž všechno na této Midgard – Zemi pochází,

Jarilo – Slunce je náš Otec, který všemu vdechuje Život.

Matka je velmi obětavá. Vede nás k poznání skrz svoji oběť. Jako lidstvo jí ubližujeme, týráme ji a mučíme, drancujeme přírodní bohatství, zabíjíme pro radost, znečišťujeme její krev – vodu i vzduch. Ona se chová jako obětavá matka, jako jeden druh pavouka – stepník moravský – jehož samička se nechá sežrat svými mláďaty, aby je naučila lovu a přežití. Naše Matka Gaia nás cestou vlastní oběti vede k pochopení. K pochopení jednoty a harmonie celého Vesmíru.

 

Nyní na Zemi vládnou Temné bytosti udržováním strachu a tím zotročují masy lidí. Z nich vysávají zejména jejich energii. Vláda Temna a strachu je tu již několik tisíciletí a postupně graduje. Dříve byla k ovládání mas lidí a udržování strachu používána hlavně církev, dnes její moc slábne, ale převzala ji média, která ovládají masy lidí ještě dokonaleji. Co je na nás lidech nejvzácnější, je naše DNA. Tyto informace měly být vymazány a nadobro ztraceny, abychom se nikdy nedověděli o síle a moci ukryté v každém z nás. Ale naštěstí se nejen zachovaly, ale nově je potvrzují i poslední výzkumy, kdy díky internetu se o nich můžeme dovědět. Proto je internet pro vládnoucí síly tak nebezpečný. Je to jediné médium, které ještě neovládají, přestože jsou občas některé články a údaje vymazány a znepřístupněny.    

 

Tento svět je jeden jediný klam, nevěřte nikomu a ničemu, ani mně ne, pokud si podávané informace neověříte skrz své srdce. To jediné vám dá správnou odpověď, protože pouze skrz něj se dokážete napojit na Svědomí, a tím jediným se řiďte.

 

Matka Gaia-Živa je vaší opravdovou Matkou. A jako každá dobrá matka chce pro své děti jen to dobré. Přestože vás nechává procházet těžkými zkouškami a obdobími, které jste si ale koneckonců sami naplánovali, miluje vás. Proto všechny z vás, kteří máte v srdci lásku, radost a pochopení vezme s sebou do nové dimenze bytí. Následující události očekávejte s radostí. Pokud byste cítili strach, jsou kolem nás bytosti, které se tímto strachem živí - více.  Chovají se jako mravenci, kteří opečovávají mšice na rostlině a živí se jejich sekretem (medovicí). Rostlina obalená mšicemi časem hyne. Tyto bytosti vás budou opečovávat stejně, abyste vysílali co nejvíce energie strachu, protože jim je váš strach potravou. V tomto případě to ale není vztah symbiotický (jako u mravence a mšice, parazitický je mšice - rostlina), ale parazitický kompletně (temná entita – člověk → vykořisťování, člověk – země → ničení). Až vás tyto entity vysají, půjdou o dům dál (o člověka dál). Čím více strachu, tím jim dáváme více síly. Jediná obrana je zbavit se strachu a naplnit svoje srdce a svůj energetický systém radostí, láskou a spokojeností.

 

A ještě jedno varování. Nehledejte žádné informace v channelingu, v kartách, automatické kresbě a podobných zdrojích. Pokud nejste člověkem plně vědoucím, nerozpoznáte, kdo je na „druhé straně“. Temné bytosti jsou zákeřné, podají vám částečně informace pravdivé, čímž vás uchlácholí, a potom si vás navedou, kam potřebují. Existují i světelné bytosti, které vypadají jako naši Předci a Bohové, se světlými vlasy a modrýma očima. Je to jen klam. „Vypůjčili“ si naši DNA, aby nás mohli přelstít a ovládat. Protože zejména o naši DNA tady jde. Je unikátní v celém Vesmíru.

 

Můžete se mnou souhlasit i nesouhlasit. Tady pomůže už jenom vaše srdce. Napojíte-li se přes něj na Matku Gaiu-Živu a na Otce Jarilo-Slunce, dostanete sami odpovědi na své otázky a pochybnosti.

 

Toto mi včera chtěla ukázat naše Matka a já jí za to velice děkuji.