Video

21.03.2023 20:46

Matematické operace (sčítání - odečítání, násobení - dělení, umocňování - odmocňování)