Vina

16.03.2024 17:29

 

Slovo vina má ve slovníku staroslověnštiny více významů:

 

1 – příčina, důvod, pohnutka

2 – záminka, výmluva, chyba

3 – vina, provinění

 

Všímám si posunu významů. Je to u více slov.

 

Vina prvotně znamenala příčinu. Každá příčina má svůj následek. Za následeky svých činů si je odpovědný každý sám za sebe. Leč občas ta odpovědnost bolí, zhodnotí-li člověk důsledky svých pohnutek jinak, než dopadnou reálně.

 

V tom případě je snazší to na někoho tzv. „hodit“. A máme tu vinu. Ta se vloudila až na třetím místě, přestože v dnešní mluvě je to jediný význam tohoto slova.

 

Slabika „vi“ znamená život a slabika „na“ náš, naše, nášč = rod.

Slovo vina ve své podstatě znamená život náš, tedy našeho rodu. Život je tvořen příčinou a následkem našeho jednání. Je tvořen i chybami, špatným vyhodnocením situace. Chybami se člověk učí – nikoli vinou v dnešním slova smyslu. Ale nést důsledky svých chyb a omylů není dnes v módě, daleko snazší je někoho obvinit a přehodit odpovědnost za důsledky svých činů na druhého.

 

Vina se vine.

Nebo-li život náš život potvrzen, odsouhlasen. Neb "NE" je původně souhlas.

 

Vine se – obtáčí – meandruje – stáčí se a zatáčí, jako život.

 

Přijmeme-li plnou odpovědnost za svůj život, stáváme se jeho tvůrci, činiteli. Sami činíme, jakým způsobem se náš život, vina vine a povine.

 

Slova mají velkou sílu. To, že se dnes dehonestuje, tedy uráží, ponižuje, zlehčuje i znevažuje jejich význam a vliv na člověka znamená pouze obraz společnosti, jak hluboko ve svém uvědomění klesla.

 

vina – inav – aniv – vani – niva – avin – ivan – navi

 

vi – život

na – nášč

 

in – v, do

av – voda (informace)

 

an – opak, otočení

iv – tok informací

 

va – voda, informace

ni – dolů, dovnitř

 

ni – dole, záporka

va – voda, informace

 

avi – předkové

n – naši

av – původní informace

in – v, dovnitř, vevnitř

 

iva – vrba, svěřování informace

n – nášč

iv – tok informací

an - ponížení

 

na – na povrchu

vi – život

 

Která slabika je na prvním místě, na tu je kladen důraz. Stejná slabika na počátku, uprostřed či na konci slova může mít jiný význam.

Stejná slabika může mít a má více významů i na stejném místě, funguje zde předloha cibule a sloupávání jednotlivých vrstev, kdy v každé vrstvě má slabika jiný význam. Měla i zřejmě jiný tón, jímž byla vyslovována, ale to je mi dnes zatím skryto.

 

Přidejte se a společně pojďme odhalovat moc a sílu mluveného i myšleného slova.

 

Sdílet a kopírovat je možné pouze s udáním zdroje.