Voják, bojovník – část 1.

17.11.2021 12:57

 

Nejdříve slovo přeložím do několika jazyků a následně vysvětlím význam.

 

ruština: солдат (soldat)

jakutština: саллаат (sallaat – zdvojené hlásky se čtou dlouze)

angličtina: soldier (soldžr)

latina: mīles

 

 

Zajímavé jen že „voják“ je v různých jazycích vyjádřen odlišně, dokonce i několika výrazy, jejichž odlišnosti (voják – bojovník – zápasník – borec atd.) rozumí jen domácí či Ti, kteří jazykem dobře vládnou.

 

Soldat či soldier v sobě nesou spojeni soul (zkrácene sol) a die (zemřít, zahynout, skonat, zdechnout – zgebnout) nebo dát (obětovat, zemřít)

Voják je tedy člověk, který dává – obětovává svoji duši ve prospěch jiných, často cizích cílů a záměrů.

 

Jaký je původ:

 

voj-ák, bojo-v-ník

Praslovanština zapisovala znělé a neznělé slabiky stejně: la = ra, lo = ro atd., jiné rozlišovala. V určité době došlo k záměnám a promíchání slov s „v“ a „b“.

 

Do mnoha slov přibyla hláska „j“, slova byla původně bez ní, v lidové mluvě je to dochováno na Moravě a na Slovensku i ve spisovné: např. ináč = jinak – kde došlo ještě k posunu č k

Tak zvané obalové „j“ ničí následující obsah, odpojuje od „I“ jako toku vědění, který zahaluje, napichuje a vkládá jiný význam.

 

Ke stejnému zahalení došlo při posunu r j, bor boj

Bor vychází z praslovanského bara = bažina, což bylo posunuto do boro (боръ) močál, rašeliniště, česky borek – borka – kus rašeliny

Na vysychajících rašelinách rostou:

borowica rojovník – dnes kapradí

borowac(č)ina – dnes vřes

borovnice, barovnica, vobůrka, borievka – dnes borůvka, ale i brusinka – borusinka (vidíte důsledky zkracování)

borovec, boruovka, borievka – jalovec, od toho borovička – jalovcová kořalka

bor = borovicový = sosnový les

borák = brutnák – lečivka

borka – původně kůra borovic

 

Bor ale zároveň znamenal boj. Moje domněnka je, že kdo zabloudil v bažinách bojoval o život, hrozilo mu utonutí a vtažení do bažiny, což dneska už téměř vymizelo.

Od toho odvozené je:

borba – zápas

borca, na Moravě borec – zápasník, bojovník; odvozenými slovy jsou např. přebor, přeborník

borjo brati znamenalo ve staroslovanštině bojovati; vidíte, že nám už tady vymizelo „r“

bornit – bořit, bourat

bortina – zbořenina

boriti – bořit je posunuto do barati – bránit (se) – opět vidíte zkracování; z toho vyplývá, že když se bráním, něco zároveň bořím (bez hodnocení dobře x špatně)

brojit – útočit proti (někomu - něčemu)

bouřit – jako zlobit se, ale i hrom bouří

bouřka – od bouřit

bortit – porouchat, provrtat, prostřelit, což se dodnes jihočesky řekne prtat, to někdy příště rozebereme v zajímavé souvislosti s prťákem – ševcem, který prtal (spravoval – použito přesně v opačném smyslu) postole (boty); znamená tedy původně prtat – paratat – spravovat nebo rozbíjet? Dnes máme slovo „párat“ – rozbíjet, ničit již vytvořené, ušité. Kde je dezinformace a otočení?

 

 

 

Pokračování příště