Vracíme se domů

10.05.2012 23:35

Ano, vracíme se domů.

Když jsem si dnes ráno tuto jednoduchou informaci, která mi byla dána ve snu, znovu procítila v meditaci, naplnila mě pohodou, vyrovnaností a štěstím. Vracíme se domů. Kratičká věta hlubokého obsahu.

Vracíme se domů.

 

Jsou vyšší Světelné bytosti a stejně tak jsou i vyšší bytosti Temnot. Do nedávné doby tyto bytosti Temnot stínily a bránili přílivu světelných energií na naši Zem – Midgard. Můžeme si to představit jako smog, který brání paprskům Slunce proniknout až k zemi. Když se rozpustí, můžeme se koupat v jeho svitu. Stejně tak je to dnes. Vyšší Temné bytosti, které bránily přílivu Světla jako nositele jemnějších energií spolu s informacemi nutnými k vzestupu, odešly. Jejich místo zaujaly vyšší Světelné bytosti, které nás chrání před plným Světlem z jiného důvodu.

To Světlo by nás spálilo. Naše těla nejsou ještě připravená přijmout tolik energie a informací.

Představte si to podobně, jako kdyby starý vězeň, který celý život strávil v kopce téměř bez světla, najednou vyšel do letního poledního žáru, kdy na obloze není ani mráček. Jeho oči by osleply a kůži by slunce spálilo. Svobodu by tento vězeň nepřežil.

Stejně tak je to i s námi. Byli jsme vězni Temných sil a Světlo k nám dopadalo jen poskrovnu. Kdyby Světlé vyšší bytosti – Arlégové – na nás nechali působit plné Světlo, stejně tak, jako ten vězeň, bychom oslepli a naše těla by byla tou září spálena.

 

Do Světla mohou přejít jen Ti připravení, to jsou Ti, kteří budou mít čistá svoje těla, fyzické i jemnohmotná.

Naše fyziké tělo napadají jiné bytosti – živé formy – bakterie, viry apod., naše jemnohmotná těla jsou napadena obdobně larvami, červy apod. – bytostmi éterickými, a jsou znečištěná neřestmi jako je alkoholismus, drogy, kouření, volný sex apod. Úkolem současnosti je co nejvíce tato těla pročistit a uvést je všechna do harmonie.

Aura

Do Světelné dimenze nemůže vstoupit nikdo, kdo má nějakým způsobem infikované jakékoliv z těl,

aby nezavlekl nákazu do čistého prostoru, proto všichni projdeme očistným procesem. Představte si to jako člověka, který pracuje v laboratoři se silně nakažlivým materiálem. Když z ní odchází, svléká postupně v očistných prostorách ochranný oděv a prochází sprchou, aby se zamezilo zavlečení infekce do běžného života.

Stejnou očistnou kůrou projdou všichni obyvatelé Země – Midgard. Abychom obstáli, musíme se připravit. Příprava spočívá v co největším očištění již předem – nyní – a zvýšení vibrací svého těla. Nákazu v našich jemnohmotných tělech spálí energie o vysokých vibracích, bude to taková očista „ohněm“.

V uveřejněném videu „Cesta lásky a Slunce“ jsem ukázala, jak nejdříve na sebe nabalujeme různé zkušenosti a informace, až se dopracujeme k Srdci a Světlu. Potom vše postupně propustíme a zůstane jenom Světlo, které je Láskou, jež dokáže nasytit nespočet srdcí.

Je pouze na nás lidech vyhnat Temnotu ze všech koutů. To je bytosti, lidi, vůdce, kteří způsobují jenom rozvrat, degradaci společnosti a degeneraci Rodu. Napojit se na síly Přírody, Matky Země, Vesmíru, Svědomí a za podpory Světlých Bohů a Světlých andělů = Légů a Arlégů, co nejlépe zvládnout přechod.

 

Nacházíme se v době probouzení a začínáme si uvědomovat, že se vracíme domů. Náš Domov – Planeta Zem – Midgard je v troskách a naším krásným úkolem a povinností je přispět svou silou, prací, energií k její obnově.

 

Matička Země Gaia, Živa si mě prozkoušela a nyní mě zavolala, abych učila, jak jí rozumět. Jak cítit její energie, jak s ní žít v harmonii. Kdo bude chtít jít stejnou cestou, mohu se mu stát průvodkyní.

 

Zdroj: vedy.sk

a vlastní meditace