Vyšehrad a Chrám Bohyně Isis

03.08.2012 20:52

Tento týden mi jeden čtenář poslal odkaz na známý web s článkem „Nový Chrám Bohyně vystavěn nad Prahou“: odkaz: https://www.cestyksobe.cz/novy-chram-bohyne-vystaven-nad-prahou-ab480/

 

Když jsem jej poprvé otevřela, polil mě studený pot a projel mnou mráz.

 

Skrz Vyšehrad – památné místo Slovanů – na nás shlíží „Vševidoucí oko“.

 

Proč tomu tak je a proč k tomuto energetickému portálu mnoho lidí vzhlíží jako k novému Chrámu – bráně do vyšších dimenzí? Jak se tento Chrám egyptské bohyně Isis dostal do sféry Vyšehradu? Kdo to byla „Isis“ a jakou úlohu měla na Zemi?

 

V těchto letech kulminuje boj o naši planetu, boj zla a dobra. Na každé straně jsou velmi vyspělé bytosti, které disponují energiemi a technologiemi, o nichž se nám ani nezdá. Přesto máme něco, co oni nemají. A tím je naše energie a DNA. Naše DNA je klíčem k naší planetě, protože mi lidé jsme byli ustanoveni jako její Strážci a Ochránci.

Od doby, kdy se nejen naše planeta, ale celá Galaxie Mléčná dráha ocitla vlivem působení Temných bytostí na hranici mezi Vesmírem Temna a Vesmírem Světla, probíhají o naši planetu boje. Jedna taková mezigalaktická válka je popsána i v Máhabharatě. Atlantida a následné její potopení bylo součástí těchto bojů.

Vlivem období, kterými naše Země prochází – příklonem nebo odklonem od Zdroje, prochází dobou Temna a nebo dobou Osvícení. Nyní jsme na prahu nové doby osvícení, ba co víc, tato nadcházející doba může přinést připraveným lidem posun do vyšších dimenzí – posun blíže k Domovu.

Temná strana se snaží tento posun a vzestup překazit, udržet si moc nad Zemí a uchvátit co nejvíce lidských „duší“ ať zemřelých lidí nebo žijících, z nichž si vytvoří v NWO lidské otroky.

K tomu jí velmi dobře slouží nahrané programy do lidských biopolí, skrz které lidstvo udržuje ve spícím stavu a ovládá je. Toto ovládání došlo tak daleko, že je lidstvo podprahově manipulováno a udržováno ve stavu navyšujícího se strachu. Dokonce je manipulováno multidimenzionálně ovládáním myslí, takže mnozí neprohlédnou nesprávné metafyzické přístupy a směry podstrčené parazity a jsou jimi svedeni na scestí. A nejen to, vedou s sebou mnoho následníků, kterým v dobré víře, jak z matrixu ven, ukazují cestu, jak v něm zůstat.

 

Platí zde známé: „Když ptáčka lapají …“ Zpočátku, což je právě současné období, se energie těchto míst a bytostí může zdát světlá a pro nás přínosná, ale jakmile dojde na „lámání chleba“, jasně se ukáže špatný a správný směr, ale bude už pozdě na změnu.

 

Vložím opět přirovnání. Stojíte na rozcestí tři cest, ale jen jedna je ta vaše, po níž máte jít. Nyní už ale na rozhodování zbývá velmi málo času. Jakmile vykročíte po jedné z nich, už není možný návrat. První cesta je cesta „Nicnedělání“ – setrvání ve stavu nevědomosti – tento vlak vás doveze přímo do spárů parazitů, čekajících na tyto duše; druhá cesta je cesta „Alternativního pohledu na svět“ – současný svět esoteriky – je lákavá, ale dovede vás na stejné místo, jako cesta předchozí, jen půjdete zajímavější krajinou a trochu oklikou; třetí cesta je ta, s níž jste si plně vědomi globální manipulace a začnete intenzívně pracovat na odpoutání se od tohoto matrixu.

 

Udělejte si představu sami, po které cestě nastoupíte s energiemi Chrámu Bohyně Isis.

 

Po potopení Atlantidy nám jako lidstvu byly postupně vpraveny do biopolí implantáty, které nám nedovolí rozvinout naše vyšší schopnosti, například vidění aury. Tím bychom totiž velmi jednoduše odhalili parazity ve svém okolí. Degradovali jsme na úroveň nevědoucích otroků a chované potravy. Představitelé Temné strany se nám jevili jako Bozi. To platí i pro egyptskou linii „Bohů“ Osiris – Isis – Horus, která byla postupně nahrazena linií Skarabů (vsuvka: ona ani mezi parazity není jednota a bojují mezi sebou o ovládnutí Země). Právě z této doby pochází symbol jednoho oka – Vševidoucího oka – které na nás shlíží odevšud a kontroluje nás. Toto plazí oko je symbolem parazitických reptiliánů, kteří se snaží o ovládnutí Země a po celou dobu Temna – noci Svaroga - Zemi i lidstvo vykořisťují. Je to silně negativní symbol, který v současné době používají Zednáři a Ilumináti. Pochází zhruba z období 8400 př.n.l.

 

Mandaly zobrazené v článku, které vznikly pravděpodobně po napojení se na tento Chrám nám postupně ukazují cestu ke „svobodě“. První mandala – typický trojúhelník s okem uprostřed, Vyšehrad a dav lidí vzhlížejících prostřednictvím Vyšehradského Chrámu k tomuto oku jako ke své spáse; druhá mandala – jedno oko Isis (levé – opět symbol Vševidoucího oka), druhé je zakryté Vyšehradem, ke vstupu nás lákají ozářené schody, vlevo svítí ve tvaru kříže hvězda (kříž znamená stagnaci); třetí mandala – už je samotná zornice, která pohltila chrám i s davem k němu vzhlížejících lidí. 

 

Na kterou cestu vás povedou energie Chrámu Isis?

 

Kolem Země vzniká energetické pole, které tvoří jak entity Temné části Vesmíru, tak i Strážci a Světlí Bohové – naši Předci. Nedejme se svést na zcestí cizími Bohy a entitami. Držme se pradávného vědění, které je po tisíciletí naše, které nám bylo vzato a které v současné době opět spatřuje světlo světa.

 

Zdroj: Tajemství Amenti I.