Význam oděvu

02.09.2014 16:28

V současné době globalizace je tendence házet lidově řečeno „všechny do jednoho pytle“. Přestal se brát ohled na rozdílnost genetického původu obyvatel Země z různých jejích částí. Přitom právě tato rozdílnost dávala naší Zemi rozmanitost. Národy se stejnou genetickou skupinou potřebují určité životní podmínky a jsou napojeny na určité Zemské a Vesmírné energie. Jejich vnímání posiluje správný oděv, špatné oblečení může v důsledku nepřímo zapříčinit až onemocnění.

 

Lidé jsou úzce spojeni s Přírodou, která je harmonická a v souladu. Netrpí disharmonií, probíhají v ní samoregulační procesy, proto je vždy v rovnováze. Dojde-li k vychýlení z rovnováhy, snaží se ji znovu co nejrychleji nastolit.

 

Jak to souvisí s odíváním?

Velmi.

Naši Předkové nám odkázali dědictví ve formě Vědomostí, předávaných Tradic a Zvyků, které měly uchovat rovnováhu našeho energetického systému a soulad s Přírodou. Nechali jsme se ale převálcovat moderní civilizací a nastolenou uniformitou.

 

Nyní nastává čas, abychom toto dědictví oprášili. Abychom je pochopili a stali se znovu vědomými a moudrými bytostmi, které budou žít opět v lásce, pravdě a rovnováze se silami Přírody i Kosmu.

 

Každé malé dítě ví, že fyziologicky je rozdíl mezi mužem a ženou patrný na první pohled. Je tudíž rozdíl i v jejich energetických polích a způsobu napojení na Zemi a Kosmos. Ke správnému napojení mimo jiné sloužil oděv. Logicky jiný pro muže a jiný pro ženy. Tím, že „moderní“ současný systém smyl rozdíl v odívání a ženy navlékl do mužských kalhot, způsobil nerovnováhu v ženském energetickém systému a tím i v jejich okolí.

 

Nám Slovanům byla dána do užívání a k obývání Severní polokoule, dnešní Evropa a Asie, dříve území Velké Tartárie. S tímto územím nám byl našimi Předky dán i způsob odívání, který nejlépe dokáže pracovat s energiemi Země a Kosmu, abychom my ženy a naše Rodiny zůstaly zdravé.

 

Je velmi třeba, abychom zůstali muži a ženami (мужчина, женщина), protože již toto označení nese velmi silnou energii. Náš jazyk je obrazný a za každým výrazem se skrývají mnohem hlubší moudrosti, děje, vysvětlení.

мужчина – přepis latinkou mužčina – znamená: množím moudrost životní energie naší

женщина – přepis latinkou ženščina – znamená: žena je dárkyní a ochránkyní života našeho

spojením energií muže a ženy vzniká nový život, který dává žena a jenž muž naplňuje moudrostí (pozn. Do počátku minulého století byli převážně muži – učitelé, to se změnilo až po 1.sv.v., zejména pak po 2.sv.v., kdy byl nedostatek mužů, protože zemřeli ve válečných bojích.)

 

Úloha ženy je rodit děti a starat se o rodinu, zabezpečovat vnitřní klid, pohodu a soulad. Je to role velmi náročná, na níž se připravovaly dívky již od útlého dětství. Musely se naučit spoustu dovedností, včetně znalostí o Přírodě, bylinách, magických symbolech a jejich použití, vedení hospodářství, šití a vyšívání, příprava pokrmů, celitelství atd. Dnešní ženy jsou ochuzené o tyto vědomosti, protože ani jejich babičky či prababičky jimi již nevládnou. Zůstat doma a starat se o rodinu je v dnešní společnosti chápáno jako ponižující a méněcenná role. Tak nás ženy staví současná společnost do frustrujícího postavení. Přebíráme na svá bedra roli mužskou, která spočívá ve vnějším zabezpečení rodiny. Dříve měli muži široká ramena a plece, protože na nich spočívala velká zodpovědnost za ochranu a zajištění celé rodiny, hrdě je nesli, jelikož dávali najevo svou schopnost a sílu. Dnes vidíme zženštělé muže s ramínky jako chlapci a ženy – mužatky s rameny, za něž by se kdejaký mužský nemusel stydět nebo ty, jimž pod tíhou ramena klesají a ohýbají se záda, Vše je naruby a je jen na nás, jestli dění a proudící energie začneme vracet do správných kolejí a nastolovat znovu rovnováhu.

 

Slovanský oděv a energieŽena je příjemce, muž dárce.

Žena přirozeně přijímá energii Země a Kosmu a s pomocí svého srdce ji transformuje a předává svým blízkým v rodině. Pokud je energetická rovnováha mezi ženou a mužem, členové rodiny se těší pevnému zdraví. Ženě v příjmu energie a její přeměně pomáhá oděv zvaný сарафан – přepis latinkou sarafán, který je původně slovanský. Samo slovo znamená: sjednocení Tvůrčích energií Země a  Světelných energií Vesmíru v naší šlechetnosti a hrdosti.

Toto oblečení je určené Slovanské ženě. Je určeno pro její energetický systém. Ženy jiných národů mají jiný energetický systém, proto je pro ně vhodné jiné oblečení.

 

Zároveň je velmi důležitý i materiál, z něhož je oděv vyroben. Opět zde hrají úlohu nejen zeměpisně rozložená bydliště, ale i energetika Slovanů. Pro nás je nejvhodnější len, protože má vyrovnané chladivé a hřejivé působení. V létě chladí, v zimě hřeje. Nedochází tedy k podchlazení nebo přehřátí organismu. Rovněž je vhodné konopí. Jiné národy mají jiné vhodné materiály. Když se podíváte kolem sebe, tak za posledních padesát let dokázal systém zničit a zavřít v naší zemi snad všechny textilky zpracovávající len pro domácí trh. Na polích tuto jemně modře kvetoucí rostlinku už také těžko uvidíte. Ani konopí není na milosti. Zato se k nám houfně dováží bavlna, která jako materiál je pro své vlastnosti určena jižnějším národům. A to nebudu rozebírat možné působení geneticky modifikovaných druhů. Samostatnou kapitolou jsou hojně rozšířená umělá vlákna, která člověku škodí, protože jejich energie působí na proudění krve v těle, jež se špatně vrací vzhůru k srdci.

 

Sukně tvarově připomínala zvon a tělo ženy srdce zvonu. Každá žena oděná v sarafán (pozn. Sarafán jsou šaty buď s ramínky nebo rukávy přepásané v úrovni hrudníku.) vydávala zvuk, který ladil se zvuky Přírody, a dohromady ženy v obci tvořily nádhernou symfonii. Příroda díky tomu ožívala, děti byly zdravé, muži spokojení. Vše bylo připraveno pro další život – prodloužení Rodu.

 

U Slovanů byla vždy používána jako základní barva bílá. Bílý svit harmonizuje všechny energie v těle. Bylo důležité, aby energie mohly tělem volně proudit od spodních čaker vzhůru. Pokud byl narušen vstup energií do spodní čakry, mělo to vliv na celý systém, včetně čaker na hlavě. Narušilo se intuitivní vnímání a další schopnosti a možnosti člověka.

 

Naši Předkové nám předali formu oděvu, která je pro nás  nejvhodnější, materiály, které vyhovují našemu energetickému systému. Předali nám i živý metrický systém, založený na „živých mírách“ každého jednotlivce – píď, palec, loket atd. Míra se brala každému zvlášť a oděv odpovídal velikostí jedinci. Např. loket měl tedy tolik velikostí, kolik bylo lidí. Takto ušitý oděv, který žena šila a vyšívala sobě, svému muži i dětem a do něhož vkládala svoji energii, se stával druhou „kůží“ pro svého nositele. Chránil jej a přijímal všechny potřebné energie. Oděv dnešní, šitý podle mrtvých standardizovaných měr a velikostí, nás ochuzuje. Místo ochrany se stává kanálem pro energii, kterou posílá do místa vzniku, tedy často do ciziny, a my se cítíme vyčerpaní a unavení. Kolik žen by dnes dokázalo ušít a vyšít oděv pro svého partnera, aby jej obdarovalo svojí ochranou, silou a umem? Kolik mužů by dnes nosilo tradiční oděv ušitý pro něj jeho vlastní ženou, který by jim přinesl ochranu a sílu? Kolik žen by bylo ochotno opustit svoji práci a s hrdostí se starat pouze o svoji rodinu? Kolik mužů by si opravdu vážilo toho, co pro ně jejich žena doma vytváří, a dokázalo by s hrdostí zabezpečit rodinu?

 

Žena dokázala v oděvu šitém podle její míry, ze správného čistého přírodního materiálu, případně zdobeném ornamenty, které zvyšovaly jeho energetický potenciál a také ženu chránily, přijmout velké množství energie jak ze Země, tak z Kosmu. Této energie by pro ni samotnou bylo příliš mnoho, proto jí obdarovávala své okolí a činila tak šťastnými, spokojenými a zdravými všechny členy své rodiny. Rodina žila v rovnováze, radosti a souladu. Kdyby se dnešní slovanské ženy zamyslely nad způsobem nejen svého odívání, mohly by samy získat mnohem více energie pro každodenní povinnosti a zároveň by mohly svým rodinám postupně tuto energii dávat a vnášet tak rovnováhu a harmonii tam, kde se jich dnes nedostává.

 

 

 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=2NMlWoWBmKg

obrázek použit ze zdrojového videa - odkaz o řádek výše