Vzkaz Živy

30.11.2012 13:11

Máme za sebou těžký týden. Začal nenápadně už v sobotu 24.11.2012, kdy se k nám začala nasouvat těžká HAARPová mračna. V neděli pokryla celou oblohu a tmavo a šedivo zavládlo nad celou krajinou. Jen občas byla slyšet nízko létající letadla, která ještě mraky přiživovala chemtrails.

HAARPové mraky

Mnoho lidí začalo pociťovat úzkost až k pláči, deprese, sevření a tlak na prsou i v hlavě. Jakoby celé nebe tlačilo svojí tíhou na nás Pozemšťany a chtělo nás rozdrtit. Rozdrtit ve strachu a obavách, které na nás odkudsi sedaly a ovlivňovali všechny beze zbytku. Vždyť nebe je místo, kde „Není Bůh“ (Нет Бога).

 

Naše území má opět jednu výsadu, dá-li se to tak nazvat.  Nejenže ležíme ve středu Evropy a srdci dění všech změn, ale ležíme také na hranici Východu a Západu, na hranici střetnutí východních psí dovedností a západní technokracie. Jak se mohou tyto dva tak odlišné světy potkat? Připomenu jen, že vše je v pohybu vše má určitou frekvenci kmitání, jak se vžilo říkat - vše vibruje. Vibrace je možné vytvořit i uměle a vyvolat jimi stavy euforie nebo naopak deprese. Technokratickému světu k tomu slouží uměle vytvořené mraky, jimiž vedou energetické impulsy, které na nás působí. My to potom pociťujeme jako určitý stav. Temná strana potřebuje energii strachu, kterou se živí. S tím, jak se blížíme k bodu zlomu, zvyšují své úsilí nás lidi všemožně udržet ve strachu a nevědomí. Temné síly nevládnou jen na západě mocnými technologiemi, vládnou i na východě možná ještě mocnějšími, technologiemi psí.

 

Jak je známo, tyto temné entity bojují i mezi sebou a v žádném případě mezi nimi nevládne jednota. Takže se dá říci, že bojuje Temný svět proti Světlému a snaží se jej udržet v nevědomosti, porobě a strachu, ale bojuje i Temný svět proti Temnému světu, technokracie proti psí energiím, Západ proti Východu. No a naše zemička leží přímo uprostřed. Naší zemičkou myslím Čechy i Slovensko, protože tak nějak cítím, že patříme dohromady, byť určité skupiny lidí zařídily rozdělení. Takže nad námi občas dochází ke střetu energií, které jsme v právě uplynulých dnech tady u nás silně pocítili.

HAARPové mraky

 

 

No a co se tedy vlastně dělo v těchto uplynulých dnech?

Západ působil pomocí HAARPu a Východní mágové působili svými energiemi na probouzející se lidi, aby je opět zatlačili zpět do systému pomocí pocitu velkého strachu. Čím více jsou lidé probuzeni, tím větší tlak na sebe pociťují. Teprve až se vymaní úplně, tím že zvýší svoje vibrace na takovou úroveň, že na ně temní mágové nedostanou, od tohoto tlaku se osvobodí.

 

 

Proto jediná cesta ke svobodě je spojení s matkou Zemí Živou a otcem Sluncem Jarilem. Ti jediní nás mohou vést k vytoužené svobodě. Zároveň tak pomáhají i sobě. Na zemi se navyšují energie, čím vyšší stupeň, tím snadnější přechod do nového věku.

 

Co se přihodilo mě?

V sobotu jsem byla ještě s mými psy na procházce a fotografovat mraky. V neděli na mne padla tíseň, jakou jsem už dlouho nezažila. Zároveň jsem začala cítit tlak na prsou a fyzicky vnímat temnou přisátou hmotu, která se tam přilepila. Neměla jsem čas to řešit. Proto jsem s ní sdílela své tělo až do středy, kdy jsem řekla dost! Vzala jsem opět psy a šla ven. Na louce pod krásnou urostlou břízou jsem zula gumáky i ponožky, stoupla si na trávu, procítila Zemi a představila si v tom zamračeném dni hřející Slunce, provedla jsem očistný proces ohněm Země, vesmírným stříbrným vodopádem a energií Slunce. Všechno ze mě spadlo. Bylo to, jako když táhnete pytel brambor, a potom ho pustíte. Lehkost a svoboda. Poděkovala jsem, obula se a šli jsme dál. Protože je všude kolem hodně bláta, nešli jsme daleko. Asi za půl hodinky jsme se vraceli tou samou cestou, kde jsem odložila „svůj temný náklad“. A ejhle, on tam stále byl! Proklouzli jsme kolem, jen jsem mu poslala myšlenku díků za zkušenost, ale že už o něj nemám zájem, ať se rozplyne.

Večer jsem při relaxaci vzlétla k oblakům a procítila opět jednotu. Já jsem já, ale i dům, i zahrada, i můj pes … Země Midgard. Já jsem Vědomí, VY jste Vědomí, MY jsme jeden.

V mé mysli zůstal vzkaz od Živy, který zní:

Nezapomeňte, že já Živa a vy jsme jedno. Vy jste buňky mého těla. Jak silné jsou buňky, tak silné je tělo. Posilujte své tělo, posilujete tak i mé tělo. To je prosba i žádost zároveň.

 

K tomu už nemám, co dodat.