Díl 05 - Zápas o duši

05.08.2012 21:52

Zápas o duši

(volný překlad z: https://survival2012.org/nibiru-2012/thelastcardofreptilians.html)

 

Jedním z hlavních cílů démonických sil jsou duše lidí.

 

Aby dosáhli tohoto cíle, poslali své služebníky, aby v zemi Rusů a v dalších zemích prosadili náboženství svých systémů.

 

Vyvstává logická otázka, proč dračím reptiliánům, jako je Savaof a Jehova, zapotřebí, aby jim věřili pozemské národy? Je to zapotřebí pro zotročení Duší lidí, kteří v ně uvěřili.

 

Duše jsou potravou pro démonické bytosti, protože pouze duše jim mohou dát energetickou látku „ gavah“, energii utrpení, která jim dává sílu.

 

Všechny formy života mají své vlastní zdroje životní energie. A jak jsou pro Světlé Duše zdrojem životní energie Láska, Radost a Štěstí, tak pro reptiliány (démony) je zdrojem jejich potravy energie strachu, bolesti a utrpení a energie bolesti a utrpení vydávané trpícími bytostmi při umírání.

 

Proto zahubí pokud možno co nejvíce duší, vedou lidi do nevědomosti a klamu, což vede k nemorálnímu životu, což je jejich hlavní úkol.

 

 Aby splnili dané cíle, používají křivolaké metody. Lstí, mazaností a mocí převzali v mnoha zemích vládu.  A aby zbavili lidi jejich vůle, nasadili své náboženství.

 

Proto na okupovaných územích zničili dávné znalosti a domorodou kulturu, což vedlo ke ztrátě domorodých tradic ochraňujících národ před degenerací. Zničení kulturního dědictví v myslích lidí jim dalo možnost snadno implementovat svůj náboženský systém. Přijetím cizorodého náboženství založeného na ideologii otroctví, lidé se v nevědomosti, neznalí svých kořenů, sami zříkali rodných (původních) Bohů, a tím ztráceli svoji ochranu.

 

Ale ne jen duše lidí byly příčinou cizí invaze. K zabrání bohatství pod povrchem půdy (nerostných zdrojů), které jim nepatřilo, směřovalo veškeré jejich úsilí.

 

Použitím časového období nazývajícího se Noc Svaroga, kdy jsou duchovní vlastnosti lidí oslabeny, vytvořili parazitní společnost, v níž je život uspořádaný na umělých zákonech. Když lidé podle nich začali žít, začali porušovat KONy Tvůrce.

 

Vzhled (uspořádání) takové společnosti vedl k zotročení Světlých Duší lidí, kteří v něm žili. Za tímto účelem bylo také vytvořeno ohromné množství sociálních a náboženských systémů, různých sekt a všemožných doktrín.

 

I dnes pokaždé , když člověk nepostupuje podle Svědomí, poháněn podmínkami městského prostředí, on tím dává sám sebe více a více do moci démonických sil.

 

Temné síly speciálně vytvořily sociální systém, který je založený na rozvoji chladného úsudku a potlačení duchovních kvalit a který nahradil Světlé Znalosti našich Předků svými nepřátelskými náboženskými doktrínami – žido-křesťanskými.

 

V průběhu staletí ve jménu Krista lákali duše do Pekla díky nahrazování mužných vlastností svobodného člověka za opačné, zakládající se na pokoře a ideologii otroctví. Kromě toho, centrum řízení tohoto náboženského systému je Vatikán, který prostřednictvím inkvizice a křížových výprav zničil nejlepší zástupce lidského rodu, byla zničena instituce rodiny a degradován obraz ženy a obraz matky.

 

Mnoho staletí vykořeňování dávných poznatků, které obsahuje Védické dědictví našich Předků, vedlo k tomu, že neznalost jednoduchých pravd, lidé dosud lehko spadají do nevědomosti a vedou nemorální život.

 

Ale v současné době nachází Moudrost ne ten, který je přívržencem jakéhokoli náboženského systému, ale ten, kdo má Svědomí a kdo cítí svou jednotu s Rodem Nebeským, s těmi, kdo podporují, kdo chrání a kdo jsou vždy připraveni pomoci.

 

Vždyť Světlí Bohové se nikdy nezříkají příslušníků svých Rodů a vždy jsou připraveni pomoci těm, kdo se chtějí vrátit ke svým rodovým kořenům.

 

A tehdy žádné démonické vlivy nemohou uškodit tomu, kdo chrání Rod Nebeský.

 

Proto před každým člověkem, kdo se navrací ke svým kořenům a přežije v roce 2012, stojí důležitý úkol – obnovit naši Slovanskou Kulturu a ztělesňuje Světlé Duše Rodu Nebeského v našich Dětech.    

 

Proto je nutné přesunout život na vesnici nebo na svoje sídlo, abyste v harmonii s přírodou mohli začít nový naplňující život. Protože jen životem v souladu s přírodou budete vnímat její energie a stanete se její nedílnou součástí, nyní si můžete uspořádat své nadcházející rodinné štěstí a v silné rodinném svazku rodit zdravé a oduševnělé (inspirované) děti.

 

Proto tvrdě, bez odpočinku, dělejte zásoby potravin, semen, nářadí a všeho potřebného pro přechod na předměstský život, abyste byli připraveni na podmínky života v přírodě, až nastane čas prchnout z města, abyste zachránili život své rodině, příbuzným a hlavně zajistili budoucnost vašich dětí.