Záporka NE

25.04.2021 08:56

Záporka NE

 

 

Pro malé nedělní pobavení - neděle bez NE

 

Neděle či odpočinkový den?

 

Kolem nás jsou silová a energetická pole, ať už si to člověk připouští či nikoli. Mnoho přání a modliteb směřuje do těchto polí. Pokud jsou vyslyšena, tak v takové podobě, v jaké jsou vyslána a v té tvoří náš svět. Vnímání popření je v těchto světech jiné, čisté. Člověk s odpojením se od přirozené živé sítě přijal způsob falešného vyjadřování se záporem. Zápor zároveň táhne dolů.

 

 

 

 

 

Jak to funguje?

 

Prostě. Nespadni, Pepíčku – je stejné jako volání – spadni, Pepíčku.

 

Malé děti stejně jako živočichové vnímají čistou řeč bez záporu a přání či rozkazy plní, jak je slyší – bez záporu.

 

Budete-li mít chuť si vyzkoušet takovou řeč, směle do toho. Je to zábava pro celou rodinu.

 

Několik drobných návodů, jak na to.

 

První hledat slova s vyjádřením bez záporky NE – například:

nevidím – skrylo se, schovalo se

nespadni, nezakopni – sleduj cestu, dej pozor

nedělej hlouposti – chovej se slušně

nesmrtelný – stále živý

neučesaný - rozcuchaný

 

Další možnost je použít místo záporky NE slovíčko BEZ například:

nepoužito – bez použití

neučesaný – bez učesání

nedělej hlouposti – bez hloupostí

 

Zdá se to snadné, ale plynule mluvit bez záporu je pro člověka už těžké. Pro ty, kteří chtějí tvořit svůj svět, nastal čas procvičování. Užijete si u toho spoustu veselí. Čím více záporu v řeči, tím více člověk tvoří svět parazitů a násilí – ne-pokradeš, ne-sesmilníš, ne-zabiješ, ne-ublížíš, ne-bolí, ne-trápíš.

Jak to říci čistě? Je na Vás.

 

Zkusíte-li to, napište, jak se Vám to povedlo.

 

Přívětivý odpočinkový čas.

 

Odkaz na video.

 

Odkaz na YouTube.