Zdravá strava z rodné hroudy

22.10.2012 18:29

Proč zrovna z rodné hroudy?

Už mnohokrát jsem ve svých článcích psala o tom, že jsme energií. A nejenom my, ale vše kolem nás. Zároveň je naše fyzické tělo ze 70 – 75% složeno z vody, mozek dokonce z 85%. Voda je nositelkou a uchovavatelkou informací. Stejně tak se zapisují informace do nerostů a půdy. Ty se mohou dokonce cíleně programovat.

 

Každá rostlinka, která vyroste, nese v sobě informaci z půdy i z vody.

Když tuto rostlinu sníme, nejenže našemu fyzickému tělu poskytne obsažené nutriční látky, ale našemu informačnímu poli předá informaci o místě, kde vyrostla, a o tom, co všechno její růst ovlivnilo.

 

Krkonoše, Černá hora

Existují již seriózní vědecké podklady o tom, jaký vliv tyto předané informace mají. Jako mnoho jiného se ale tají, protože výsledky pokusů nepodporují globalizaci jako zdravou cestu vývoje, jak nám chtějí vnutit, ale naopak.

Banány z Ecuadoru, broskve ze Španělska, cukr z Francie, brambory z Polska (v lepším případě, v horším i z Egypta), atd.

Zapřemýšlejte, jaké informace naše česká bioinformační pole dostávají? Navíc ještě bioinformační pole lidí z Krkonoš se o něco liší od bioinformačního pole Hanáků. Ale zůstaňme pracovat s oblastí Čech a Slovenska.

 

Říká se, že láska prochází žaludkem.

Láska k vlasti určitě.

 

V Anglii v jedné vesnici, z níž mladí lidé hodně odcházeli do měst, udělali pokus. Zapojili co nejvíce svých obyvatel včetně dětí a mládeže do zemědělských prací, aby produkce uživila vesnici. A ejhle! Velmi brzy se ukázalo, že mladí přestávají odcházet a zakládají rodiny doma. Informace obsažená v potravě, informace o „rodné hroudě“, zapůsobila.

 

Když nám v supermarketech předkládají potraviny z různých koutů světa, u nás zejména ze západu, ničí v nás vztah k naší rodné zemi. A tím zároveň štěpí naši jednotu a zabíjí vnitřní sílu a lásku k domovu. Dělají to opět rafinovaně. Jak jinak. Nejenom že lákají na exotické zboží, ale nastavují takovou cenu, jíž domácí nemohou konkurovat.

 

A abychom neměli ani touhu připlatit si za dobré a kvalitní tuzemské zboží, ničí nám EU svými nařízeními domácí hospodářství. Takže brzy nebude za co, si připlatit.

 

A ještě jim to nestačí. Chemtrails kromě jiných cílů a úkolů otravuje naši zem a půdu. Může se brzy stát nevhodnou pro pěstování čehokoli. To chcete připustit?

Chemtrails   Chemtrails  Chemtrails

Kdyby nás i přesto napadlo něco pěstovat, tak nám to znemožní zákonem, jak se o to už pokouší v USA: https://www.halonoviny.cz/articles/view/219745

Chemtrails  Chemtrails  Chemtrails

Lidičky prosím probuďte se a podívejte se kolem, co se děje.

Jak říká David Icke: „Když strkám hlavu do písku, musím u toho klečet.“

Copak chcete klečet?

Hrdě vstaňte a zvedněte hlavu!

Svými nákupy u domácích firem nejenom podpoříme český trh, ale pomůžeme i sami sobě konzumací kvalitních potravin. Tím můžeme vrátit zpět národní soběstačnost a sobě zdraví. Uvědomte si, že závislost na korporacích zahubí jednotlivce i národy.

 

Proto jsem se rozhodla na svém webu sdružit co nejvíce domácích firem i jednotlivců, abychom vzájemně o sobě věděli. Spojme své síly, pak se staneme opět mocní.

Firmy jsou zde.

 

I pohádky nám předávají poselství, že ve spojení je síla:

„Synu, jeden proutek zlomíš snadno, tři už jen těžko!“ pravil král před svou smrtí.