Časopisy

V roce 2011 jsem byla požádána paní šérfredaktorkou časopisu SPEKTRA, abych napsala sérii článků o působení barev na děti a dospívající. Moc se jí líbily návrhy učeben. Neváhala jsem a spolupráci přislíbila. Díky velkorysé nabídce mohou mých zkušeností s působením barev využít i ostatní. Jsem vděčná, že jsem dostala tuto možnost prezentace. Články měly velký ohlas, proto v letošním roce vyjde další série, první ze série článků bude na téma "Barvy v kanceláři".

Již uveřejněné články naleznete v časopise SPEKTRA  ve 2. čísle z r. 2012.

Spektra 2/2012 - Materiály & Technologie - Jak vybarvit kancelář

Již uveřejněné články naleznete v časopise SPEKTRA v 1.,2. a 3. čísle z r. 2011.

Spektra 1/2011 - Materiály & Technologie - Děti a barvy I. - Mateřská škola

Spektra 2/2011 - Materiály & Technologie - Děti a barvy II. - Základní škola

Spektra 3/2011 - Materiály & Technologie - Děti a barvy III. - Střední školy a domovy mládeže