Survival2012.org

Tuto složku jsem nazvala stejně, jako se nazývají originální stránky v ruském jazyze a na které se odkazuji:

https://survival2012.org

Dnes mnoho lidí hovoří anglicky, ale ruština, i vzhledem k nedávné historii, padla v zapomění. Dnes se oprašuje a začíná se vracet. O jejím významu pro všechny slovanské národy se píše ve Slovansko - Árijských Védách. Její význam znají i nepřátelé, proto v minulosti došlo k výraznému zeštíhlení azbuky (ruského písma) a tím i ztrátě jeho hlubšího významu. Na ruských stránkách se můžete dovědět velmi zajímavé informace. Texty z výše uvedeného webu jsem pro vás začala překládat na úkor vlastních článků a přednášek. Nechávám na zvážení každého, zda-li je pošle do oblasti sci-fi nebo se nad nimi zamyslí. Zvažovala jsem dlouho, jestli mám tyto informace zveřejnit, ale myslím si, že jedině osvícený informovaný člověk se zorientuje v nastávající době chaosu a čištění naší Midgard - Země. Velmi záleží na morálních kvalitách každého jedince, aby u něj mohlo dojít k osvícení a pochopení současného stavu v dějinných souvislostech.

Na závěr prosím o shovívavost nad kvalitou překladu, protože je to už přeci jenom delší dobu, co jazyk nepoužívám a nejsem žádný překladatel.

Alpy

Survival2012

Díl 06 - Závěr

06.08.2012 19:17
Závěr (volný překlad z: https://survival2012.org/nibiru-2012/thelastcardofreptilians.html)   V čase přiblížení Nibiru a neutronové hvězdy jejich silným gravitačním vlivem bude odstraněno energetické pole, vytvořeného reptiliány, které blokovalo naše vyšší duchovní znalosti i...

Díl 05 - Zápas o duši

05.08.2012 21:52
Zápas o duši (volný překlad z: https://survival2012.org/nibiru-2012/thelastcardofreptilians.html)   Jedním z hlavních cílů démonických sil jsou duše lidí.   Aby dosáhli tohoto cíle, poslali své služebníky, aby v zemi Rusů a v dalších zemích prosadili náboženství svých...

Díl 04 - Dni a noci Svaroga

04.08.2012 10:26
Dni a noci Svaroga (volný překlad z: https://survival2012.org/nibiru-2012/thelastcardofreptilians.html)   Jsou tam i kratší období, které ovlivňují růst i pokles duchovně – morálních kvalit člověka, které jsou známé ve Slovanské kultuře jako Dni a Noci Svaroga. To souvisí s tím, že...

Díl 03 - Kali Yuga

02.08.2012 21:23
Kali Yuga (volný překlad z: https://survival2012.org/nibiru-2012/thelastcardofreptilians.html)   Náš Vesmír prochází časový cyklus, skládající se ze čtyř částí, které se nazývají v sanskrtu yuga. Jsou velmi podobné čtyřem ročním obdobím. A stejně tak jako se mění roční období, mění...

Díl 02 - Postscript místo spojení - Dávná historie lidstva

31.07.2012 20:47
Postscript místo spojení - Dávná historie lidstva (volný překlad z: https://survival2012.org/nibiru-2012/thelastcardofreptilians.html)   V dávných časech, více než před 5 tisíci lety, existovala na naší planetě rozvinutá duchovně technologická lidská civilizace, jejíž pohled na...

Díl 01 - Poslední karta reptiliánů – Invaze plazů

27.07.2012 18:27
Poslední karta reptiliánů – Invaze plazů  (volný překlad z: https://survival2012.org/nibiru-2012/thelastcardofreptilians.html)   Humanoidní a drakonopoidní reptiliáni přežívající v podzemních městech na Zemi prostřednictvím Světové Vlády usilovně připravují scénář „invaze...