Svastiky

Svastiky 4. část

22.11.2014 17:15
Светочь - Svetoč Dávný symbol představuje sjednocení dvou velikých Ohnivých potoků Pozemského a...

Svastiky 3. část

21.07.2014 18:29
Остинец - Вестник - Ostiněc - Věstnik Nebeský Ochranný symbol. V lidovém všedním a každodenním...

Svastiky 2. část

24.02.2014 22:27
Звезда Лады-Богородицы Je to Symbol i Počátek Moudrosti, kterou nahromadily předchozí generace....
1 | 2 >>

Svastiky - Symboly Rodů Velké Rasy

Slovanské Svastiky byly používány našimi Předky na ochranu lidí, zvířat, polí, obydlí i hospodářských stavení před temnými silami. Dodávaly sílu, harmonizovaly prostředí, umocňovaly léčitelské i jiné duševní a duchovní schopnosti. Naši Předkové věděli, jak jsou mocné, a znali jejich velkou sílu. Proto je používaly jako Oberegy nošené na těle, ženy je vyšívaly na oblečení a na bytové dekorace, muži vyřezávali na domy, násady nářadí a vytepávali na zbraně a zbroj. Každá Svastika působí určitým způsobem. Velmi záleží na správném výběru a použití. Pokud vhodnou Svastiku použije člověk připravený přijmout její energetické působení, bude pracovat pro jeho blaho. Pokud ale stejnou Svastiku použije člověk nepřipravený, bude její působení značně oslabené nebo dokonce může její energie působit proti němu. Z toho vyplývá, že ne každý symbol je vhodný pro každého a že je velmi důležitý správný výběr pro daný účel a konkrétního jedince či rodinu.

Svastika, Oberežnik, Обережник

Převzato a přeloženo z www.ramhat.ru včetně vyobrazení, proto si nepřisvojuji autorství textů ani vyobrazení,

pouze autorství překladu – překlad Věra Ovečková.