Moudrost Předků

Alfa Romeo - znak

03.08.2012 22:15
Logo Alfy Romeo mě zaujalo už dříve. Hledala jsem informace, které by mě vedly po jeho původu. Had...

Pozitivní Desatero

20.07.2012 18:01
Pozitivní DESATERO   Není nic lepší nebo horší, než něco jiného. Milost náleží všem...

Pohádka pro dospělé o odpuštění

21.06.2012 13:56
Kdysi dávno, když ještě nebyla země ani nebe ani peklo, byl jen Velký Otec se svými dcerami...

Síla a moc osobnosti

07.06.2012 09:54
Již delší dobu pozoruji různé názory lidí, pozoruji jak jsou ovlivnitelní či nikoli, jak jsou...

Desatero Božích přikázání

23.05.2012 19:00
Dnešní téma je ukázkou manipulace s lidským podvědomím, lidskou neznalostí a nevědomostí....

Pravý Otčenáš aneb co nám opět církev zatajila

04.04.2012 22:15
Pravý Ježíšův Aramejský Otčenáš   Kralická Bible: Otče náš, jenž jsi na...

O Slovanech úplně jinak ...

03.04.2012 12:08
Dnes vás seznámím s velmi zajímavou knížkou. Dílo se nazývá OSLOVANECH ÚPLNĚ JINAK, CO...

Proč se řítíme do záhuby?

30.03.2012 22:57
Tento článek měl být napsán jako první, jako úvod k celé rozsáhlé rubrice „Moudrost Předků“....
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Moudrost Předků

Bříza

Každý bychom měli někam patřit, mít někde své doma, k němuž se váže historie babiček a prababiček, dědečků a pradědečků a pra pra … - historie Rodu.V dnešní době tuto rodovou paměť má čím dále tím méně rodin. Lidé se stěhují, rozvádí a uzavírají sňatky, a zase rozvádí a stěhují, ztrácí rodovou kontinuitu, cítí se vykořeněni a hledají podvědomě „něco“, co by jim tuto ztrátu nahradilo. Zároveň se ztrátou Rodu ztrácí i Moudrost předávanou našimi Předky z generace na generaci.

 

V dnešní době se nám otvírá dědictví, je to dědictví po našich společných Předcích ze Slovansko – Árijských Rodů. Zanechali nám Knihu Světla obsahující slovansko-árijské védy,

které nám předávají celé vědění o Zemi, Vesmíru, Člověku a původu nejen bílé, ale i ostatních ras.

 

V této sekci vám budu postupně moudrost našich Předků zprostředkovávat a věřím, že vám pomůže najít sama sebe.